حصار کشي محوطه باستاني شوش آغاز شد

عاطفه رشنويي، معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان خوزستان به ميراث آريا(CHTN) گفت: حصار کشي اطراف محوطه باستاني و تاريخي شوش با هماهنگي معاونت ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان خوزستان و مدير پايگاه شوش آغاز شده است.

وي در ادامه خاطر نشان کرد: سازمان ميراث فرهنگي استان خوزستان 200 ميليون تومان اعتبار از محل اعتبارات استاني و عمراني براي محصور سازي اين محوطه در نظر گرفته است.

رشنويي با بيان اينکه آسيب شناسي اشيا در انبارها تقريبا آغاز شده است،افزود: اميدواريم با هماهنگي معاونت ميراث فرهنگي سازمان مرکزي، سازمان ميراث فرهنگي استان خوزستان و همچنين مدير پايگاه شوش بتوانيم بيش از گذشته به اين محوطه کمک کنيم.

معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان خوزستان تعيين محدوده فعلي اين محوطه را از اهداف اين معاونت اعلام کرد و افزود:با توجه به اينکه بخشي از حصار اين محوطه براي عبور مرور شکسته شده است بنابراين محصور سازي آن يکي از مهمترين موضوعاتي بود که در نشست بررسي محوطه باستاني شوش مورد بررسي قرار گرفت.

وي اجراي اين پروژه را زمان بر دانست و افزود: با حصار کشي اطراف اين محوطه در صدد کنترل ورود و خروج افراد به اين محوطه هستيم که پيش بيني مي شود اين طرح دو سال به طول انجامد.

رشنويي در پايان يادآور شد:همچنين با راه اندازي آزمايشگاه در قلعه شوش در صدد مرمت اشياي تاريخي در اين قلعه و آسيب شناسي از اشياي موجود هستيم./117

انتهای پیام/

کد خبر 138706119