ساماندهي محوطه آبشارهاي شوشتر

محمد حسين ارسطو زاده، مدير پايگاه سازه هاي آبي شوشتر با بيان مطلب فوق به ميراث آريا(chtn) گفت:با توجه به بازديد کارشناس يونسکو از اين محوطه به منظور ثبت جهاني سازه هاي آبي شوشتر امسال بيشتر فعاليت‌ها در پايگاه سازه هاي آبي شوشتر متمرکز است.

وي افزود: پاکسازي آبشارها و رفع عوامل آسيب رسان به اين مجموعه به منظور آماده سازي اين محوطه براي ثبت جهاني از اولويت هاي مورد توجه پايگاه است.

ارسطو زاده خاطر نشان کرد: تثبيت ديواره هاي محوطه آبشارها و آسياب ها که به وضعيت بحراني رسيده است نيز از ديگر برنامه هاي در دستور کار است.

مدير پايگاه سازه هاي آبي شوشتر اضافه کرد: علاوه بر آماده سازي مجوعه براي ثبت جهاني درصدد آماده سازي آن براي گردشگران هستيم که بدين منظور تابلوها و راهنماهايي در اين محوطه براي گردشگران نصب خواهيم کرد.

مجموعه آبشارهاي شوشتر در دوران ساسانيان، جهت بهره گيري از نيروي آب به‌عنوان محرک آسيابهاي صنعتي ساخته شده است. در اين مجموعه بزرگ، ساختمان آسياب‌ها، آبشارها، کانال‌ها و تونل‌هاي عظيم هدايت آب و سيکا که محلي جهت استراحت و تفريح است قابل توجه و جالب هستند. در سفرنامه مادام ژان ديولافوآ باستان شناس نامدار فرانسوي از اين محوطه به عنوان بزرگ‌ترين مجموعه صنعتي پيش از انقلاب صنعتي ياد شده است./117

انتهای پیام/

کد خبر 1387072912