عرصه و حريم چغازنبيل بازنگري شد

محمد حسن طالبيان، مدير پايگاه جهاني چغازبيل با بيان مطلب فوق به ميراث آريا(chtn) گفت: بازنگري عرصه و حريم چغازنبيل و تهيه نقشه هاي به روز در چغازنبيل با يک کار پژوهشي دو ساله انجام شد.

وي افزود: اين پژوهش ها علاوه بر عرصه باستان شناسي شامل حريم منظري و ضوابطي مي شود که بتواند اصالت و يکپارچگي منطقه تاريخي را در کوتاه مدت،ميان مدت و دراز مدت حفظ کند.

طالبيان در خصوص پژوهش هاي انجام شده گفت: اين پژوهش ها در خصوص آلودگي هاي محيطي،پوشش هاي گياهي و جانوري،مسائل زيست محيطي،معماري هاي بومي،کشاورزي به شيوه سنتي،نظام آب رساني سنتي،نظام فرهنگي،ميراث ناملموس(معنوي) شامل مکان هاي مقدس،آئين هاي بومي،مسيرهاي زيارتي و عشايري است.

وي اضافه کرد: به طور کلي حفظ منابع طبيعي و ريخت شناسي زمين بويژه از نقطه نظر سيماي طبيعي زمين مود توجه قرار گرفت.

مديرپايگاه جهاني چغازنبيل با بيان اينکه يک پژوهش چند رشته اي انجام شده است، تاکيد کرد: اين پژوهش ها در رشته هايي همچون باستان شناسي،زمين شناسي،محيط زيست،منابع طبيعي ، معماري ،برنامه ريزي شهري و روستايي،شيمي با استفاده از نقشه هاي(جي آي اس) و ديگر علوم نوين در ارتباط با شناخت محيط انجام شده است.

طالبيان خاطر نشان کرد: گزارش تحقيقاتي آماده شده و به تائيد پژوهشکده باستان شناسي و اداره کل ثبت آثار تاريخي ،فرهنگي سازمان رسيده است.

وي با اشاره به اينکه دو سال اقدامات کارشناسي در اين زمينه صورت گرفته است، افزود: پژوهش در عرصه و حريم چغازنبيل الگويي براي ديگر محوطه ها است.

مديرپايگاه جهاني چغازنبيل گفت: عرصه و حريم جديدي با ضوابط در حوزه هاي مختلف از جمله روستايي،منابع آبي،بيشه اي و جنگلي،سيماي طبيعي زاگرس،عرصه هاي باستان شناسي،عرصه هاي کشاورزي و عرصه هاي معماري تدوين و تصويب شده است./117

انتهای پیام/

کد خبر 138707298