به گزارش ميراث‌آريا (chtn) به نظر مي‌رسد اين پيشنهاد که چندي پيش در مقابل خيل عظيم مشکلات اين قشر از جامعه که مسايل مالي و درآمد کم در راس آن قرار دارد مطرح شد چندان منصفانه به نظر نمي‌رسد و نياز به بازنگري دارد.

وزير آموزش و پرورش در جايي عنوان کرده‌اند که اگر همکاري به 20 سال خدمت رسيده و سابقه مفيد تعريف‌ شده‌اي هم برايش وجود ندارد از فرصت بازنشستگي استفاده کند که در اين صورت حقوق بيشتري هم مي‌گيرد.

بايد توجه داشت کسي که مدت 20 سال براي رسيدن به جايگاه فعلي خود هرچند از نگاه بسياري کم ارزش تلاش کرده است براي وقت و پشتکاري که براي رسيدن به آن نقطه گذاشته است شايسته ارج نهادن است و به اين سادگي نمي‌تواند حرفه خود را فقط براي رسيدن به درآمدي بالاتر کنار گذارد.

از سوي ديگر تجربه‌اي که اين معلمان زحمت‌کش و باسابقه در طول اين 20 سال اندوخته‌اند لازم است به گونه‌اي به ساير معلمان تازه‌کار و دانش‌آموزان نيز منتقل شود و پيشنهاد بازنشستگي زودهنگام کمي دور از انصاف است.

در اينجا لازم است به اين نکته توجه شود که تنها يک ماه از اجراي طرح افزايش حقوق بازنشستگان دولتي مي‌گذرد و هنوز مشخص نيست که آيا اين طرح به صورت مستمر قابل اجرا است يا نه ؟

ما اين حرف را زماني مطرح مي‌کنيم که هنوز يکماه از افزايش حقوق بازنشستگان نگذشته شايعاتي مبني بر اجراي دو ماه اين طرح مطرح مي‌شود که ما از صحت و سقم آن مطلع نيستيم.

پيشنهاد مي‌شود براي رفع مشکلات اين قشر زحمتکش از جامعه چاره‌اي بهتر انديشيده شود زيرا اين تنها مشکل معلمان با سابقه کار بالا نيست بلکه مشکل تمام معلمان ايراني است که به ناچار مجبور به کنار آمدن با شرايط موجود هستند./115

انتهای پیام/

کد خبر 1387081213