عمليات اجرايي موزه مردم شناسي ايلام رو به اتمام است

عبدالمالک شنبه زاده مسئول پروژه راه اندازي موزه مردم شناسي استان ايلام با بيان مطلب فوق به ميراث آريا(chtn) گفت:در صدد بوديم با تهيه اجناسي مربوط به خاندان والي،اين اشياء و اجناس را در قسمتي از اين موزه به نمايش بگذاريم ولي اشياء تاريخي مربوط به آن دوره را پيدا نکرديم بنابراين وسايل ديگري را جايگزين اين اشياء خواهيم کرد.

وي افزود:مرمت قلعه والي شهر از نيمه دوم سال 84 آغاز شد و تا اوايل سال 85 به طول انجاميد و پس از آن موزه آرايي طي سه سال انجام شد.

شنبه زاده خاطر نشان کرد: همچنين نزديک به 20 پيکره شبيه سازي شده که بخشي شبيه سازي خاندان والي و برخي ديگر متناسب با تيپولوژي اقوامي همچون لر،عرب و لک نيز ساخته شد.

مسئول پروژه راه اندازي موزه مردم شناسي استان ايلام گفت: اجرا کردن صحنه هايي همچون نمايش چهره هاي خانواده والي،نمايش صحنه نمد مالي،گليم بافي،جاجيم بافي،زندگي عشايري ،شکار کبک،نمايش لباس هاي محلي،کشاورزي و درو کردن،مراسم چمر،مراسم عروسي در فاز ديگر مورد توجه قرار گرفت.

وي يادآور شد:موزه مردم شناسي به ميزان اعتقادات و باورهاي اين منطقه قابليت گسترش دارد و با توجه به ميزان اعتبار و فضايي که در اختيار داريم اين موزه را گسترش خواهيم داد./117


انتهای پیام/

کد خبر 1387082124