افزايش شاخص بهاي رستوران و هتل نسبت به سال گذشته

به گزارش ميراث آريا (CHTN) براساس آمار بانک مرکزي شاخص بهاي رستوران و هتل در دوازده ماه منتهي به مهر سال جاري نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن 2/25 درصد افزايش داشته است.

شاخص بهاي رستوران و هتل همچنين در مهر ماه سال جاري نسبت به ماه پيش از آن 5/2 درصد افزايش يافت. اين افزايش بيشتر ناشي از افزايش شاخص غذاي آماده خارج از خانه معادل 1/2 درصد بوده است.

شاخص بهاي رستوران و هتل در شهريور سال جاري نسبت به ماه قبل از آن 8/0 درصد افزايش داشته است.

اين رقم در ماه‌هاي فروردين، ارديبشهت، خرداد، تير و مرداد به ترتيب3/4 ، 7/3 ،2/4 ،9/1 و 4/1 بوده است. شاخص بهاي رستوران و هتل در مهر سال جاري نيز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8/32 درصد افزايش يافته است./105

انتهای پیام/

کد خبر 1387091653