منسوجات در ايران تنها در شهر سوخته يافت شد

به گزارش ميراث آريا(chtn) به نقل از روابط عمومي پژوهشکده باستان شناسي، هيأت مشترک ايراني و ايتاليايي به تازگي در شهر سوخته کار را از سر گرفتند.

به گفته سيد منصور سيد سجادي، سرپرست ايراني هيأت، به دليل تأخير در شروع کار سرعت بيشتري به عمليات بخشيده شده است.

وي دو هدف عمده براي فعاليت‌هاي باستان شناسي در اين فصل را بر شمرد. به دليل حجم فراوان مواد مطالعاتي و فرهنگي در شهر سوخته، در فصل جاري اولويت به ساماندهي بايگاني مواد فرهنگي و مادي داده شده، که طي يازده فصل گذشته به دست آمده است.

سيد سجادي گفت: اين عمل از آن جهت حائز اهميت است که تقسيم بندي گونه‌هاي مواد مختلف از جمله سفال‌ها و بقاياي انساني و جانوري و گياهي و پارچه و منسوجات به شکل بانک اطلاعاتي بزرگي تشکيل و در اختيار پژوهشگران قرار گيرد.

وي اظهار داشت: اين کار پيش از اين نيز صورت گرفته بود ولي به دليل جايجايي محل اشياء نياز به ساماندهي مجدد احساس مي‌شد.

سرپرست هيأت ايراني کاوش در شهر سوخته افزود: هدف دوم از مطالعات اين فصل کاوش در مقياس کوچکتر از سال‌هاي گذشته است و فعاليت‌ها در سه کارگاه ادامه خواهد يافت.

سيد سجادي هدف از مقياس کوچکتر کاوش‌ها را تمرکز بر ساماندهي مواد دانست و متذکر شد: تداوم حفاري‌ها در گورستان، بخش موسوم به بناهاي يادماني و در آثار معماري از جمله دستور‌العمل‌ها در اين فصل است. همچنين کارگاهي در بخش مسکوني شرقي ايجاد خواهد شد.

وي تأکيد کرد: منسوجات و بقاياي پارچه در ايران در هزاره سوم پيش از ميلاد به جز شهر سوحته در جاي ديگر يافت نشده است و نگهداري از اين مواد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

سيد منصور سيد سجادي يادآور شد؛ بقاياي استخوان‌هاي جانوري نيز بايد حفاظت شود تا پوشش جانوري در آن دوران با مطالعه اين بقايا مشخص شود./120

انتهای پیام/

کد خبر 1387100612