ايجاد خانه‌هاي ترويج روستايي صنايع‌دستي بوشهر پيشرفت نداشت

به گزارش ميراث آريا(chtn)، خانه‌هاي ترويج روستايي صنايع‌دستي در سراسر کشور در مرحله اول با رويکرد ايجاد در روستاهاي هدف گردشگري در برنامه معاونان هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي سراسر کشور قرار دارد.

بنابراين گزارش با مشخص شدن مناطق نمونه گردشگري اين استان و واگذاري آن به سرمايه گذاران، امکان ايجاد خانه‌هاي ترويج روستايي در اين استان جان مي‌گيرد.

اين در حالي است که بسياري از مشکلات مربوط به ايجاد خانه‌هاي ترويج روستايي بوشهر به ناهماهنگي‌هاي سازمان جهاد کشاورزي و امور عشايري استان مربوط مي‌شود که قرار است اين طرح را با همکاري معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي اين استان پياده کنند.

اين گزارش حاکي از آن است که با وجود نامه‌هاي ارسال شده از سوي معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور براي اجراي سريعتر اين طرح فرستاده شده هنوز نتيجه قابل قبولي به دست نيامده است.

همچنين گرفتن تصميم نهايي براي معرفي مکان مناسب راه‌اندازي خانه‌هاي روستايي بر عهده جهاد کشاورزي استان بوده است که تا به حال اين اقدام انجام نشده است.

بنابراين گزارش اين در حالي است که طبق آخرين آمار نزديک به يکصد خانه ترويج روستايي در استان‌هاي مختلف کشور با هدف آموزش، ترويج و توسعه رشته‌هاي صنايع‌دستي ايجاد شده است.

گفتني است ايجاد خانه‌هاي ترويج روستايي از دستورالعمل‌هاي اداره کل توسعه و ترويج معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي کشور در سال جاري است./111

انتهای پیام/

کد خبر 1387101468