اعلام نرخ هتل‌هاي يک تا پنج ستاره تهران براي سال آينده

به گزارش ميراث آريا (CHTN) در درجه T هتل‌هاي يک ستاره استان، نرخ اتاق دو نفره 384 هزار ريال و نرخ تخت اضافي 96هزار ريال است. در درجه A نرخ اتاق دو نفره 324هزار ريال و نرخ تخت اضافي 96هزار ريال است. در درجه B هتل‌هاي يک ستاره استان نرخ اتاق دو نفره 252 هزار ريال و نرخ تخت اضافي 72 هزار ريال است. در درجه C نرخ اتاق دو نفره 192 هزار ريال و نرخ تخت اضافي 60 هزار ريال است.

در هتل‌هاي دو ستاره اين استان نيز در درجه T نرخ اتاق دو نفره 660 هزار ريال و نرخ تخت اضافي 180هزار ريال است. در درجه A نرخ اتاق دو نفره 576 هزار ريال و نرخ تخت اضافي 156هزار ريال است. در درجه B هتل‌هاي يک ستاره استان نرخ اتاق دو نفره 480هزار ريال و نرخ تخت اضافي 132هزار ريال است. در درجه C نرخ اتاق دو نفره 204 هزار ريال و نرخ تخت اضافي 45 هزار ريال اعلام شده است.

نرخ اتاق دو تخته هتل‌هاي سه ستاره استان تهران در درجه T نرخ اتاق دو نفره يک ميليون و 150هزار ريال و نرخ تخت اضافي 180هزار ريال است. درجه A نرخ اتاق دو نفره 815 هزار ريال، و نرخ تخت اضافي 240 هزار ريال است. در درجه B نرخ اتاق دو نفره 680هزار ريال و نرخ تخت اضافي 180هزار ريال است. درجه C نرخ اتاق دو نفره 480 هزار ريال و نرخ تخت اضافي 140هزار ريال است.

در هتل‌هاي چهار ستاره استان نيز در درجه T ، نرخ اتاق دو نفره يک ميليون و 800 هزار ريال و نرخ تخت اضافي 264 هزار ريال است. در درجه A نرخ اتاق دو نفره يک ميليون و 680 هزار ريال و نرخ تخت اضافي 240هزار ريال است. در درجه B ، نرخ اتاق دو نفره يک ميليون و 200 هزار ريال و نرخ تخت اضافي 360 هزار ريال است. در درجه C نرخ اتاق دو نفره يک ميليون و 92 هزار ريال و نرخ تخت اضافي 288 هزار ريال است.

در هتل‌هاي 5 ستاره در استان اصفهان نيز در درجه T نرخ اتاق دو نفره 2 ميليون و 340 هزار ريال و نرخ تخت اضافه 420 هزار ريال اعلام شده است. در درجه A نرخ اتاق دو نفره 1 ميليون و 860 هزار ريال و نرخ تخت اضافه 300 هزار ريال اعلام شده است. در درجه B نرخ اتاق دو نفره 1 ميليون و 800 هزار ريال و نرخ تخت اضافه 396 هزار ريال اعلام شده است. در درجهC نرخ اتاق دو نفره 1 ميليون و 440 هزار ريال و نرخ تخت اضافه 600 هزار ريال اعلام شده است./105

انتهای پیام/

کد خبر 1387102854