مقايسه فرهنگ جعفري و سپهسالار با برهان قاطع نگاشته مي‌شود

اصغر شهبازي در گفتگو با ميراث آريا(CHTN) ضمن بيان اين مطلب افزود: در اين کتاب فرهنگ جعفري و فرهنگ سپهسالار با کتاب برهان قاطع مقايسه شده است.

وي در ادامه خاطرنشان کرد: براساس مطالعات صورت گرفته در کتاب‌هاي سپهسالار و برهان قاطع لغاتي يافت شد که که در سپهسالار وجود داشته اما در برهان قاطع نبود.

اين مدرس زبان و ادبيات فارسي که نزديک به چهارصد مورد اشتباه در فرهنگ سپهسالار يافته است اظهارداشت: فرهنگ سپهسالار به احتمال زياد مربوط به قرن نهم هجري بوده و نويسنده آن نيز نامشخص است.

شهبازي با بيان که فرهنگ جعفري نوشته محمد مقيم تويسرکاني در قرن يازدهم هجري نگاشته شده است تصريح کرد: برهان قاطع نيز نوشته محمد حسين خلف تبريزي در قرن يازدهم هجري نگاشته شده که توسط مقيمي تصحيح شده است.

نويسنده کتاب \"شناخت شناسي زبان فارسي\" با تأکيد بر اينکه در حقيقت ملاک عمل ما مقايسه اين دو کتاب با برهان قاطع بوده است تصريح کرد: در فرهنگ جعفري تعداد سيصد لغت يافت شد که در برهان قاطع وجود نداشت./118

انتهای پیام/

کد خبر 1387103020