عمليات اجرايي 4 پروژه مرمتي در شوش آغاز مي شود

محمدرضا چيت ساز،مدير پايگاه ميراث فرهنگي شوش با بيان مطلب فوق به ميراث آريا(chtn) گفت:يکي از اين پروژه ها ادامه حصارکشي محوطه شوش است که قسمت نخست آن دوهفته گذشته به پايان رسيد.

وي با بيان اينکه شرح خدمات و مجري اين پروژه معرفي شده و در حال انعقاد قرارداد است، افزود: در اين فاز بخش مهمي از محوطه شوش که تا کنون حصار نداشت(از ميدان ساعت به طرف بلوار امام خميني) حصارکشي خواهد شد.

چيت ساز ادامه داد:مرمت و مطالعات کاخ آپادانا و شهر پانزدهم شوش دو پروژه ديگر است که قرار داد آنها به زودي نهايي مي‌شود.

مدير پايگاه ميراث فرهنگي شوش خاطرنشان کرد: مرمت،حفاظت و مطالعه کاخ شائور چهارمين پروژه در دستور کار است که به زودي با انعقاد تفاهم نامه عمليات اجرايي آن آغاز خواهد شد./117

انتهای پیام/

کد خبر 1387110414