افزايش 204 درصدي پذيرش دانشجويان درمراکز آموزش علمي کاربردي

به گزارش ميراث آريا(CHTN)تعداد دانشجويان مراکز اموزش علمي کاربردي تحت پوشش کانون جهانگردي و اتومبيل راني در ابتداي سال جاري هزار و 493 نفر بوده که تا پايان 9 ماهه سال جاري به 3هزار و 56 دانشجو رسيده است.

مرکز آموزش علمي کاربردي اردبيل با افزايش هزار و 180 درصدي بيشترين رشد پذيرش دانشجو در بين مراکز آموزش علمي کاربردي کانون جهانگردي و اتومبيلراني داشته و تعداد دانشجويان اين مرکز از 25 نفر در ابتداي سال به 295 نفر رسيده است.

مرکز آموزش علمي کاربردي اروميه در ابتداي سال 300 دانشجو داشته که با رشد 46 درصدي به 440 دانشجو افزايش پيدا کرده است.

تعداد دانشجويان مرکز آموزش علمي کاربردي تبريز نيز با افزايش 191 درصدي از 296 نفر به 566 نفر رسيده است.

دانشجويان مرکز آموزش علمي کاربردي لالجين همدان از 102 نفر به 250 نفر رسيده که رشد 245 درصدي را نشان مي دهد.

تعداد دانشجويان مرکز آموزش علمي کاربردي اصفهان نيز با افزايش 148 درصدي از 420 نفر به 670 نفر افزايش پيدا کرده است.

مرکز آموزش علمي کاربردي تهران نيز با افزايش 205 درصدي تعداد دانشجويان خود را از 350 نفر به 500 نفر افزايش داده است.

تعداد دانشجويان مراکز آموزش علمي،کاربردي قم و زنجان نيز بدون تغيير 135 و 200 نفر باقي مانده است./105

انتهای پیام/

کد خبر 1387111651