حضور نمادهاي صنايع‌دستي در بطن فيلمنامه‌ها ديده نمي‌شود

داوود سماواتي يار در گفتگو با ميراث آريا(chtn)، با بيان اين مطلب گفت: گروه کارشناسي معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي با شرکت در بخش تجلي اراده ملي جشنواره بين المللي فيلم فجر در مدت زماني هشت روز 36 فيلم را مورد بازبيني قرار دادند.

وي با اشاره به اينکه فيلم‌هاي دو بخش مسابقه سينماي ايران و مسابقه فيلم‌هاي اول و دوم در اين بخش مورد توجه کارشناسان و صاحبنظران سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف قرار گرفت، اظهار داشت: هر يک از اين کارشناسان و نماينده سازمان‌هاي مختلف از ديدگاه کارشناسي خود به بررسي آثار در اين مدت پرداختند.

نماينده معاونت هنرهاي سنتي در داوري‌هاي بخش تجلي اراده ملي تصريح کرد: نکته قابل تأمل در مورد کارشناسي اين فيلم، بکارگيري از نمادهاي صنايع‌دستي در اين آثار بيشتر به عنوان ابزاري براي پر کردن صحنه‌ها است.

سماواتي ادامه داد: البته در تعدادي از فيلم‌ها چون پستچي سه بار در نمي‌زند به کارگرداني حسن فتحي و فيلم ترديد به کارگرداني واروژ کريم مسيحي کارکرد صنايع‌دستي تا حدي ديده مي‌شود.

وي با بيان اينکه در مرحله نخست نگاه طراح صحنه و لباس مي‌تواند جدا از نگاه فيلمساز و نويسنده در بکارگيري از عناصر صنايع‌دستي ارزشمند باشد، گفت: توليدات آينده سينمايي کشور مي‌تواند با بهره‌‌گيري از نمادهاي صنايع‌دستي در بطن فيلمنامه و به عنوان يک کاراکتر، همراه باشد.

داور بخش تجلي اراده ملي بيست و هفتمين جشنواره فيلم فجر در ادامه اظهار داشت: اين در حالي است که در توليدات سينمايي امسال صنايع‌دستي در صورت حضور، به شکل روستايي و بدوي مطرح شده و در يک دوره تاريخي خاص باقي مانده است.

داوود سماواتي يار در ادامه اظهار داشت: هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي با بيش از 300 عنوان مي‌تواند در قالب امروزي در سينما به گونه‌اي قرار گيرد که مردم استفاده از آن را از لحاظ فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و سياسي به خوبي درک کنند.

اين کارشناس با اشاره به اينکه تأکيد به حضور موثرتر صنايع‌دستي به دليل کاربردي شدن اين توليدات به شکل يک مد ملي است، افزود: بايد احساس نياز به اين صنعت در سطح زندگي مردم احساس شود.

نماينده معاونت هنرهاي سنتي در اين داوري‌ها خاطرنشان کرد: در مجموع فيلم‌هاي امسال در فرم و محتوا قابل تحسين هستند و در ساخت آن‌ها در راستاي رسيدن به مديوم سينماي ملي گام برداشته شده است./111

انتهای پیام/

کد خبر 138711246