صف هاي طولاني اتوبوس و ازدحام مسافران در واگن هاي مترو راهي جز استفاده از وسايل نقليه شخصي در برخي مسيرها براي شهروندان باقي نمي گذارد . اما چنان که شاهد هستيم شهرداري درصدد است تا با نصب پارکبان ها و دريافت وجه محدوديت هايي را براي شهروندان ايجاد کند.

مشاور عالي شهردار تهران در امور حمل‌و‌نقل و ترافيک گفت: معابر بايد براي عبور خودروهاي شخصي محدود شود تا مردم رغبتي براي استفاده از وسايل شخصي نداشته باشند.

مهرداد تقي‌زاده گفت: در تمام دنيا پارک خودروها در خيابان به يک فرهنگ تبديل شده است و در کشورهاي مختلف محدوديت‌هايي براي پارک خودروهاي شخصي در معابر عمومي ايجاد مي‌کنند تا آنها از وسايل حمل و نقل عمومي استفاده کنند.

وي افزود: فرهنگ اشتباهي در جامعه ايران حاکم است مبني بر اينکه پارک خودرو در خيابان خلاف است حتي راهنمايي و رانندگي نيز تابلوهاي پارک ممنوع را در خيابان‌هاي مختلف نصب کردند به اين بهانه که خيابان براي عبور خودروهاست.

مشاور عالي شهرداري در امور حمل و نقل و ترافيک گفت: در علم ترافيک تنها در اتوبان و بزرگراه ممنوعيت پارک خودرو وجود دارد و در خيابان و معابر عمومي با دريافت مبالغ مشخص با نصب پارکبان خودروها مجاز به پارک خودرو هستند که به اين روش علمي رژيم معابر گفته مي شود./100

انتهای پیام/

کد خبر 138711262