صدور 60 گواهينامه مهارت صنايع دستي براي زندانيان مازندران

مسعود احمدي نيا،معاون هنرهاي سنتي و صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مازندران با بيان مطلب فوق به ميراث آريا(chtn) گفت:در راستاي اجراي تفاهم نامه و تحقق اهداف سازمان زندان ها و سازمان ميراث فرهنگي به منظور تحت پوشش قرار دادن زندانيان استان 60 نفر از اين افراد در رشته تراش سنگ‌هاي قيمتي و نيمه قيمتي آموزش ديدند.

وي در خصوص اهداف آموزش صنايع دستي به زندانيان استان گفت:يکي از اهداف آموزش صنايع دستي براي مددجويان استان مازندران ايجاد اشتغال براي اين افراد پس از آزادي است.

احمدي نيا خاطرنشان کرد: نظارت،تامين اساتيد و مربيان،صدور گواهينامه مهارت،پيگيري عرضه آثار و توليدات صنايع دستي در نمايشگاه‌ها از جمله تعهدات معاونت هنرهاي سنتي و صنايع دستي استان است و در مقابل تهيه مواد اوليه و تجهيرات مورد نياز ،ايجاد فضايي براي آموزش و معرفي مددجويان از تعهدات سازمان زندان ها است./117

انتهای پیام/

کد خبر 1387120357