پانسيون‌هاي غير مجاز تهران پلمپ مي‌شوند

رئيس اتحاديه هتلداران استان تهران در اين خصوص به ميراث آريا (chtn ) گفت : ايجاد تمامي واحدهاي اقامتي از سوي سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري کشور صادر مي‌شود، بنابراين تمام متقاضيان احداث واحدهاي اقامتي بايد به اين سازمان مراجعه کنند.

محمدعلي فرخ مهر ادامه داد: پس از ارائه در خواست متقاضي ايجاد پانسيون، کميسيون فني سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري و اتحاديه هتلداران از محل مورد نظر بازديد مي‌کنند.

وي تصريح کرد: پس از تائيد کميسيون فني پروانه بهره‌برداري مکان مربوط از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري صادر مي‌شود.

رئيس اتحاديه هتلداران استان تهران اضافه کرد: پس از صدور پروانه بهره‌برداري اتحاديه هتلداران استان برابر ماده 91 قانون نظام صنفي جواز کسب پانسيون مورد نظر را صادر مي کند.

فرخ مهر ضمن تاکيد بر داشتن پروانه بهره‌برداري و جواز کسب براي فعاليت پانسيون‌هاي تهران گفت: در حال حاضر حدود 40 پانسيون مجاز در سطح شهر فعال هستند که جواز کسب آنها ازسوي اتحاديه هتلداران صادر شده است.

وي با بيان اينکه لازم است پانسيون‌ها به صورت قانونمند فعاليت کنند، تصريح کرد: پانسيون‌هاي غير مجاز نيز از سوي اتحاديه هتلداران شناسايي شده و برابر ماده 27 قانون نظام صنفي پلمپ مي‌شوند./115

انتهای پیام/

کد خبر 1387121863