انعقاد قرار داد با هزار و 600 مرکز  پذيرنده سفر کارت

به گزارش ميراث آرياchtn)) علي راد مند در در نخستين همايش مديران و بهره برداران واحدهاي پذيرايي بين راهي استان تهران گفت: تا کنون با هزار مرکز اقامتي کشور قرار داد منعقد شده است.

وي با اشاره به برنامه ريزي براي عقد قرار داد سفر کارت ملي با مراکز بين راهي تصريح کرد:عقد اين قرار داد منافعي را براي اين واحدها خواهد داشت و استفاده کنندگان از تخفيف آن بهره مند مي‌شوند.

رادمند با اشاره به تعداد سفر کارت هاي صادر شده براي کارکنان دولت تصريح کرد: با سه هزار و 400 دستگاه اجرايي قرار داد سفر کارت منعقد شده و اطلاعات 3ميليون نفر براي صدور سفر کارت ارسال شده است.

مسئول سفر کارت ملي تاکيد کرد:از اين تعداد 2 ميليون و 700 هزار سفر کارت صادر شده است./105

انتهای پیام/

کد خبر 1387122440