به گزارش ميراث آريا (chtn)،علي نيکزاد معاون عمراني وزير کشور و رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور در نشست خبري امروز با اشاره به اين که دولت و مجلس در سال جاري 14 هزار و 220 ميليارد تومان براي حمايت از حمل و نقل درون شهري اختصاص دادند،گفت: حمل و نقل درون شهري، شامل قطار درون شهري،توسعه ناوگان عمومي و بهبود عبور و مرور شهري،يارانه بليط اتوبوس و مترو است که با تخصيصي که دولت در اختيار وزارت کشور و سازمان شهرداري ها قرار داده و از بودجه 26 هزار ميليارد توماني مقرر کرده است 8 ميليارد و 500 ،حدود 15 ميليارد تومان دولت به حمل و نقل دورن شهري اختصاص داد.

رييس سازمان شهرداري هاي کشور به يکي از مهم ترين اقدامات سازمان در سال جاري اشاره کرد و افزود: يکي از اقدامات اساسي در سال جاري موضوع نهضت آسفالت براي تمام شهرداري هاي کشور است.

وي بيان کرد: يک هزار و 68 شهرداري در کشور وجود دارد که با اعتبار 600 ميليون تومان با مشارکت وزارت کشور و سازمان شهرداري ها به مساحت 60 ميليون متر مکعب آسفالت مي شود.

نيکزاد همچنين اظهار کرد: بر اساس موضوع عدالت محور و حمايت دولت دستور تامين 600 هزار تن آسفالت يارانه اي به شهرداري هاي کشور انجام گرفت.

وي در ادامه افزود: هيچ شهرداري در کشور حق ندارد که در جايي که از قبل آسفالت ريخته شده دوباره آسفالت بريزد.

نيکزاد با اشاره به نظارت دقيق بر انجام آسفالت ريزي در شهرداري هاي کشور گفت: بر همين اساس ستادي در شهرداري ها تشکيل داديم و کار نظارتي و عمليات اجرايي خود را از هفته بعد شروع خواهد کرد.

معاون عمراني وزير کشور اظهار کرد: در سال اصلاح الگوي مصرف براي اجرايي کردن آن که 7 هزار اتوبوس در کشور متوقف و ايراد فني داشته و در ناوگان حمل و نقل عمومي نيستند بين 7 تا 10 ميليون تومان براي تعمير آنها و بازگرداندن آنها به ناوگان اتوبوسراني هزينه کرديم.

وي ابراز کرد:سال گذشته و در 6ماهه دوم 4 هزار و 184 پروژه از محل اعتبارات زکات و حل مشکلات روستاها با اعتبار 800 ميليارد ريال انجام شد که تا هفته دولت امسال به اتمام خواهد رسيد.

نيکزاد افزود: در سال گذشته براي اولين بار 80 ميليارد تومان مطالبات شهرداري ها از دستگاههاي دولتي اعتبار گذاشته و توزيع شده است.

وي همچنين گفت: امسال نيز 270 ميليارد تومان براي مطالبات شهرداري ها منظور شده است.

معاون عمراني وزير کشور اظهار کرد: سازمان شهرداري ها که در سال گذشته رهبر انقلاب طي سفرهاي استاني به فارس و يزد تعهد داده بودند صد در صد انجام گرفت و تعهدات سازمان در خصوص محقق شدن سفرهاي استاني دولت نيز تا پايان خردادماه جاري انجام خواهد گرفت.

رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور گفت: هر ريالي که دولت در استان هاي زلزله زده،زنجان،قزوين،همدان و کرمانشاه هزينه کند به ازاي هر ريال،3 ريال بانک جهاني به دولت مي دهد.براي اين که بانک جهاني اين وام را پس نگيرد و سر موعد اين پروژه ها تکميل شود و بتوانيم اين پول را جذب کنيم تا پايان تيرماه تمام پروژه هاي نيمه تمام تکميل مي شوند./100

انتهای پیام/

کد خبر 1388013131