صدور مجوز براي ايجاد دانشکده گردشگري در کيش

عليرضا ارجمندي در گفتگو با ميراث آريا(CHTN)گفت:طرح تاسيس دانشکده گردشگري در سال گذشته بررسي و با کليات آن موافقت شده است.

وي خاطر نشان کرد:تقاضاي تاسيس اين دانشکده از سوي بخش خصوصي در قالب ايجاد دانشگاه غير انتفاعي نوع اول ارائه شده است.

مدير کل دفتر برنامه ريزي آموزشي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري گفت:پس از ارائه اين تقاضا مکاتباتي را با وزارت علوم داشتيم و اين تقاضا در شوراي عالي آموزشي سازمان نيز به تصويب رسيده است.

ارجمندي خاطرنشان کرد:پس از تائيد سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري مراحل بعدي براي ايجاد اين دانشکده طي خواهد شد.

مدير کل دفتر برنامه ريزي آموزشي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري تشکيل 6 کارگروه تخصصي به منظور تبادل اطلاعات و همکاري با معاونت ها و ساير سازمانهاي تخصصي را از جمله ديگر اقدامات اين دفتر در سال گذشته ذکر کرد.

ارجمندي افزود:فعال سازي شوراي راهبردي آموزش به رياست، رئيس سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري ديگر اقدام انجام شده در سال گذشته بود.

وي افزود:در اين راستا ابلاغي از سوي قائم مقام سازمان براي حضور يک نماينده تام الاختيار در اين شورا از سوي بخشهايي که بايد دراين شورا نماينده داشته باشند ارسال شد./105

انتهای پیام/

کد خبر 138801314