آثار تاريخي قرباني نيازمندي هاي بي پايان توسعه شهري شده اند

مديرعامل صندوق احيا و بهره برداري از اماکن تاريخي و فرهنگي در گفتگو با ميراث آريا( CHTN) ضمن بيان اين مطلب افزود: از اين رو طي دهه اخير سازمان ميراث فرهنگي‌، صنايع‌دستي و گردشگري به پشتوانه دولت، بارها درجهت نهادينه کردن فرهنگ حفاطت و احياء، ارزش‌هاي نهفته در اين آثار تلاش کرده و گام هايي برداشته است.

علي اصغر پرهيزکار افزود:در همين راستا،صندوق احيا و بهره‌برداري از بناها و اماکن تاريخي و فرهنگي از دل اين سازمان متولد شده و به عنوان يگانه نهاد متولي امر احيا و بهره‌برداري از آثار تاريخي در حوزه‌هاي مختلف علمي، ترويجي و اجرايي، اين مهم را دنبال مي‌کند.

مديرعامل صندوق احيا و بهره برداري از اماکن تاريخي و فرهنگي به برگزاري همايش ملي \"شناخت و معرفي مزيت‌ها و ظرفيت‌هاي احيا و بهره‌برداري از اماکن تاريخي و فرهنگي اشاره کرد و گفت: صندوق احياء اين‌بار کوشش کرده تا خانواده احيا آثار تاريخي را در همايش تحت عنوان همايش ملي شناخت و معرفي مزيت‌ها و ظرفيت هاي احياء و بهره‌برداري از اماکن تاريخي و فرهنگي را گردهم آورده و محاسن ،معايب و چالش ها را مورد بررسي قرار دهد.

پرهيزکار خاطرنشان کرد: آنچه نظرها را به خود جلب مي کند حضور و حمايت نمايندگان نظام‌هاي مديريتي و شهري هم چون شهرداري ها، سازمان هاي نوسازي و بهسازي از يک سو و از سويي ديگر متخصصان اقتصادي با نگاه ويژه \"اقتصاد احيا\" در کنار متخصصان و فرهيختگان حوزه حفظ و احيا است.

وي در پايان اظهار اميدواري کرد: اميد است همکاري و هم ياري نهادهاي ياد شده علاوه بر شناختن و شناساندن مزيت‌هاي احياي آثار تاريخي، بر جذب مشارکت مردمي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي همت گمارند.

همايش شناخت و معرفي مزيت ها و طرفيت هاي احياء و بهره برداري از اماکن تاريخي فرهنگي در روز بيست و دوم ارديبهشت ماه با سخنراني معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري افتتاح مي شود.

اين همايش دو روزه با حضور مقامات بلند پايه سازمان ميراث فرهنگي و اساتيد دانشگاه و کارشناسان صندوق احياء و بهره برداري از اماکن تاريخي فرهنگي برگزارخواهد شد./118

انتهای پیام/

کد خبر 138802213