ديدار مسئولان ورزشي سه کشور آسيايي از قاليچه صلح و دوستي

به گزارش ميراث آريا(CHTN) به نقل از ستاد خبري مجموعه تاريخي فرهنگي سعدآباد مدير مجموعه فرهنگي تاريخي سعدآباد با بيان اينکه شخصيت هاي ورزشي از جايگاه مهمي در ايجاد صلح و دوستي جهاني برخوردار هستند افزود: پيش از اين وزرا و مسئولان ورزش کشورهاي فيليپين ،ژاپن ،مالزي و کويت نيز با حضور در کاخ موزه نگارستان ،در اين حرکت ماندگار فرهنگي و تاريخي سهيم شده بودند .

عشرت شايق در ادامه خاطرنشان کرد: هون گامين لوکوگه وزير ورزش سريلانکاپس از بازديد از نمايشگاه فرش هاي نفيس شرکت شهابي تبريز ، براي دست اندرکاران طرح بافت قاليچه صلح و دوستي جهاني آرزوي موفقيت کرد.

سايان چالترژي مسئول المپيک وزارت ورزش هند نيز در اين باره گفت : امروزه صلح و دوستي جهاني مهمترين هدف بشريت است و به راستي هر تلاشي در اين زمينه يک تلاش با شکوه است .

سيد محود ضيادشني نايب رئيس ارشد سازمان تربيت بدني افغانستان نيز ابراز داشت : گره زدن به اين قاليچه برايم لحظه اي پر از هيجان بود ./118

انتهای پیام/

کد خبر 1388022132