طرح تعريف گروه‌هاي هنرهاي سنتي به پايان رسيد

يحيي رحمتي در گفتگو با ميراث آريا(chtn)، ضمن بيان اين مطلب گفت: با تشکيل کارگروه هنرهاي سنتي از شهريور ماه سال گذشته نسبت به اجراي طرح تعريف گروه‌هاي هنرهاي سنتي ايران اقدام شده است.

وي با اشاره به اينکه هنرهاي سنتي ايران عبارت از همه هنرهايي است که در تاريخي فرهنگ چند هزار ساله ايران پديد آمده است، اظهار داشت: هنر از بدنه فرهنگ ايراني جدايي نا پذير است و سنت شبکه‌اي از آثار هنري است که در تاريخ خلق مي‌شود و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي‌شود.

مدير کل حفظ و احياء اين معاونت تصريح کرد: کارگروه هنرهاي سنتي در طي فعاليت هفت بخش را براي هنر سنتي ايران مرزبندي کرده است.

رحمتي در ادامه اظهارداشت: موسيقي سنتي، نقاشي سنتي، خوشنويسي و کتابت، نمايش‌هاي آييني و سنتي، آرايه‌هاي معماري سنتي، طراحي سنتي، هنرهاي صناعي و در نهايت ادبيات اين هفت گروه را تشکيل مي‌دهند.

وي خاطرنشان کرد: کارگروه مذکور به سرپرستي کارشناس هنرهاي سنتي مرکب از دو کارشناس صنايع‌دستي، يک کارشناس هنرهاي سنتي، يک جامعه شناس، يک کارشناس مطالعات فرهنگي است./111

انتهای پیام/

کد خبر 1388022144