عشاير کشور آموزش صنايع دستي مي بينند

آرش بهادري در گفتگو با ميراث آريا(CHTN)، با بيان اين مطلب گفت: با توجه به اهداف مشترک دو مجموعه در خصوص توانمند سازي عشاير و فراهم آوردن زمينه بيشتر براي ايفاي نقش عشاير در امر معيشت و اقتصاد خانوار اين پيش نويس تهيه شده است.

وي ادامه داد: هدف از انعقاد تفاهم نامه همکاري دستيابي به تدابير و راهکار مناسب براي بهره گيري از ظرفيت هاي طرفين به منظور ارتقاء سطح مهارت و معلومات عشاير و توانمند سازي جهت افزايش در آمد و اشتغال مولد است.

اين مقام مسئول با اشاره به اينکه ارائه آموزش هاي مربوط به هنرهاي سنتي و صنايع دستي عشاير نخستين موضوع اين تفاهم نامه است، اظهار داشت: ارائه تسهيلات مالي و امکانات اشتغال به عشاير براي فعاليت در مشاغل مربوط به هنرهاي سنتي و صنايع دستي در کنار شناسايي عشاير شاغل در فعاليت هاي مربوط به هنرهاي سنتي از ديگر موضوعات همکاري است.

معاون اداره کل توسعه و ترويج تصريح کرد: براي اين تفاهم نامه محورهاي همکاري مختلفي طراحي شده که بررسي وضع موجود و تشکيل کميته همکاري در سطح ستاد، استان و شهرستان از اولين محورهاي همکاري است.

بهادري با بيان اينکه آموزش و توجه کارکنان دو بخش در ارتباط با موضوع همکاري، ارائه برنامه و راهکارهاي اجرايي با توجه به وضع موجود براي رسيدن به وضع مطلوب و ايجاد زمينه هاي همکاري در خصوص مطالعات و پژوهش هاي صنايع دستي عشايري از ديگر محورهاي اين تفاهم نامه اعلام شده است.

وي در ادامه اظهار داشت: طبق پيش نويس اين تفاهم نامه سازمان امور عشايري موظف به فراهم کردن زمينه هاي همکاري مروجان، در اختيار قرار دادن برخي از امکانات موجود در راستاي اجراي تفاهم نامه و شناسايي و معرفي عشاير مستعد و علاقه مند جهت آموزش و فعاليت در زمينه هنرهاي سنتي و صنايع دستي خواهد بود.

اين مقام مسئول افزود: همچنين همکاري در زمينه ارزيابي از فعاليت هاي انجام شده در موضوع تفاهم نامه و اختصاص بخشي از ظرفيت هاي رسانه ملي و برنامه سازي به منظور انعکاس در رسانه ملي و ساير رسانه هاي وزارت جهاد کشاورزي با هدف توسعه صنايع دستي نيز توسط اين سازمان امکان پذير مي شود.

بهادري با تأکيد بر اينکه تأمين مربي براي برگزاري دوره هاي آموزشي توسط معاونت هنرهاي سنتي انجام مي شود، افزود: تشکيل کميته کارشناسي درسطح ستادي، استان و شهرستان و در اختيار گذاردن برخي امکانات نمايشگاهي و فروشگاهي براي عرضه و فروش محصولات صنايع دستي توليدي عشاير توسط اين معاونت امکان پذير مي شود.

وي خاطرنشان کرد: همکاري ها در زمينه تشکيل کميته مشترک، برگزاري نمايشگاه هاي مختلف، تهيه و تدوين برنامه ملي و ارائه راهکارهاي اجرايي و برگزاري دوره هاي آموزشي در سطوح مختلف تعهدات مشترک ميان اين دو بخش است.

معاون اداره کل توسعه و ترويج هنرهاي سنتي ياد آور شد: مباحث مطرح شده مربوط به پيش نويس تفاهم نامه است که در صورت توافق طرفين به امضاء مي رسد./111

انتهای پیام/

کد خبر 138805017