اجراي 67 طرح تحقيقاتي و مطالعاتي فرش دستباف

به گزارش ميراث آريا(chtn) و به نقل از روابط عمومي مرکز ملي فرش ايران طي اين مدت همچنين با اختصاص 20 ميليارد ريال اعتبار از سر فصل اعتبارات تحقيقاتي 41 عنوان عقد قرار داد جهت اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي را به انجام رسانده است.

همچنين از اين محل 24 جلد بررسي و تدوين کتاب فرش دستباف، 37 مورد حضور در همايش‌هاي علمي مرتبط با فرش دستباف و 24 عنوان طرح تحقيقاتي تهيه، تکثير و توزيع شده است.

بنابراين گزارش بررسي 119 شناسنامه طرح‌هاي تحقيقاتي، برگزاري 68 جلسه کميته علمي- فني براي پذيرش طرح ها و برپايي 2 دوره سمينار ملي تحقيقات فرش دستباف از عمده فعاليت هاي مديريت تحقيقات مرکز ملي فرش ايران طي چهار سال اخير بوده است./111

انتهای پیام/

کد خبر 1388050428