مرمت معابد گوشه شرقي محله مقدس در چغازنبيل

به گزارش ميراث آريا(chtn) به نقل از روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي استان خوزستان اين مجموعه در گوشه شرقي محوطه حصار مياني واقع شده و متشکل از چهار معبد است که مجاور يکديگر بنا شده است. ورودي تمام اين معابد به سمت جنوب غربي است.

با توجه به آجر نوشته هاي بدست آمده خدايان مورد پرستش در اين معابد به ترتيب شامل خدايان پينيکير، خدايان ناپراتب، خدايان شيموت و بلت آلي،خدايان آدا و شالا است

پس از انجام عمليات حفاري و حفاظت هاي اوليه در زمان گيرشمن ، اين معابد از آن زمان تا پيش از شکل گيري پروژه بين المللي حفاظت و مرمت چغازنبيل به دليل تمرکز بيشتر برروي ذيقورات ، به حال خود رها شده که آسيب هاي بسيارشديدي به آن وارد شده بود.پس از آغاز فعاليت پروژه در سال 1377 حفاظت‌هاي اضطراري اوليه براي پيشگيري از ادامه روند فرسايش اين معابد آغاز شد.

در مرمت اين مجموع تلاش شده تا از مصالح بومي مانند خشت و کاهگل در حد نياز استفاده شود. با پايان يافتن برنامه هاي مرمتي، اين معابد وارد فاز نهايي ، يعني برنامه هاي حفاظتي خواهند شد./106

انتهای پیام/

کد خبر 1388050520