اشيا تاريخي ايلام به کارگاه مرمتي دعوت شدند

سرپرست معاونت ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان ايلام با بيان مطلب فوق به ميراث آريا(chtn) گفت: دراين کارگاه اشيا سفالي مکشوفه از حفاري ها و گمانه زني هاي علمي که نياز به مرمت و حفاظت داشته باشند ارائه و اقدامات لازم برروي آنها به انجام مي‌رسد.

محمدجواد خانزادي افزود:اين کارگاه مرمتي در قلعه والي ايلام راه اندازي و با بهره گيري از کارشناسان مرتبط و نيز تجهيزات مورد عمل کار خود را آغاز کرده است.

وي خاطرنشان کرد:در گام نخست يک ظرف سفالي متعلق به عصر آهن که از حفاري غيرمجاز بدست آمده بود مورد حفاظت ومرمت قرار گرفت.

سرپرست معاونت ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان ايلام يادآور شد:در مرحله بعد سعي داريم با تجهيز کارگاه و فراهم کردن بستر لازم ،آزمايشگاه مورد نياز اين کارگاه را راه اندازي کنيم.

وي با بيان اينکه با اين اقدام مهم و اساسي زمينه حفاظت بهتر از اشياء تاريخي بدست آمده و موجود فراهم مي آيد،ابراز اميدواري کرد که با بهره گيري از کارشناسان مرتبط واهل فن زمينه انجام فعاليت هاي مرمتي علمي فراهم آيد.

به گفته خانزادي استان ايلام داراي دو هزار قلم شي ء تاريخي است که وجود يک کارگاه مرمتي در کنار آن لازم وضروري است./117

انتهای پیام/

کد خبر 1388060217