5 اثر تاريخي در ايلام مرمت شدند

سرپرست معاونت ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان ايلام با بيان مطلب فوق به ميراث آريا(chtn) گفت: همچنين طي اين مدت 67 اثر به ثبت ملي رسيدند که در مجموع تعداد آثار تاريخي استان ايلام به 608 اثر رسيد.

محمد جواد خانزادي افزود:در اين يک سال چهار اثر تاريخي مورد بررسي و شناسايي قرار گرفته و هشت اثر تاريخي نيز تعيين حريم شدند.

وي با اشاره به گمانه‌زني آثار تاريخي در حال انجام در استان ايلام، خاطرنشان کرد:
در حال حاضر کارشناسان در حال گمانه زني هشت اثر تاريخي به منظور تعيين حريم هستند./117

انتهای پیام/

کد خبر 1388060334