کاشي‌هاي گنبد سلطانيه سنتي توليد شدند

سرپرست اجرايي پايگاه پژوهشي سلطانيه با بيان مطلب فوق به ميراث آريا (chtn) گفت:ماهيت کارهاي سنتي با توليدات کارخانه‌اي کاملا متفاوت است اين مورد در توليدات و صنايع دستي و لعاب هاي ظروف سفالي دوره هاي تاريخي و کاشي هاي ايلخاني کاملا قابل رويت است و عدم يکنواختي رنگ خود دليلي بر سنتي بودن لعاب آن است.

محمدرضا قربان ‌زاده ادامه داد:با توجه به خبر سازي برخي از رسانه ها مبني بر کمرنگ شدن کاشي هاي گنبد سلطانيه بايد گفت در چيدمان بخشي از اين گنبد در ارتفاعات بالاي 38 متر قسمتي از کاشي ها پررنگ تر از مابقي کاشي ها شده است نه کمرنگ تر که اين اتفاق به علت پخت بيشتر لعاب و خومه کاشي است که در حين اجرا در بخش برف گير گنبد توسط استاد کار مورد استفاده قرار گرفته است و مقرر شد پس از آزمايش تعويض شود.

وي با بيان اينکه هدف ما تنها کاشيکاري اثر نبود بلکه جنبه پژوهشي در لعاب و توليد و احياي هنرهاي سنتي و آموزش نيروي انساني محلي از اهميت بيشتري برخوردار بود،خاطرنشان کرد: معاون فرهنگي مدير کل يونسکو در زمان بازديد از اين اثر تاريخي(در سال 83 با حضور رياست پژوهشکده مرمت آثار تاريخي) اقدامات انجام شده براي مرمت اين اثر تاريخي و توليد لعاب و کاشي که با پژوهش همراه بود را مورد تائيد قرار داد و به همين دليل براي نخستين بار پيشنهاد ايجاد يک کارگاه مشترک بين يونسکو و گنبد سلطانيه را دادند که اسناد و مدارک آن نيز موجود است./117

انتهای پیام/

کد خبر 1388063172