ميراث آريا(chtn) - صباح الدين متقي که با واحد مرکزي خبرگفت وگو مي کرد خبر داده بود که اين طرح از اول مهر اجرايي شده است و بر اساس آن صدور پروانه پايان کار براي ساختمانهاي بيش از سه هزار متر مربع به مطابقت نقشه، رعايت استاندارد مصالح و کارگران اموزش ديده بستگي دارد .

به گفته وي طرح لزوم استفاده از مصالح استاندارد تا پايان سال به صورت ازمايشي اجرا مي شود و در صورتي که وزارت صنايع و معادن و مسکن و شهرسازي به تامين ميزان لازم مصالح استاندارد براي متقاضيان اعلام امادگي کند اين طرح براي سال اينده براي هر نوع متراژي اجرا خواهد شد .

اما از سوي ديگرمعصومي، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران به تازگي اعلام کرده است: شهرداري تهران براي عرضه مصالح استاندارد ساختماني، مراکزي را راه اندازي مي کند؛ تا شهروندان دغدغه تهيه مصالح استاندارد را نداشته باشند.

اين مساله در نگاه اول بسيار خوب به نظر مي رسد چرا که در آن دغدغه شهروندان مد نظر قرار گرفته است اما از سوي ديگر اين گونه به نظر مي رسد که شهرداري به بهانه رفع دغدغه و واگذاري مصالح استاندارد بيشتر قصد درآمد زائي دارد.

از سوي ديگراگر اين امر صورت بگيرد با توجه به پشتوانه مالي قوي و مناسب، شهرداري تبديل به رقيبي بسيار بزرگ براي عرضه کنندگان مصالح ساختماني مي شود وبه راحتي مي تواند آنها را کنار بزند.

به نظر مي رسد که شهرداري بهتر است به جاي حضور در عرصه راه اندازي مراکز مصالح استاندارد ساختماني،ابزار هاي نظارتي خود مبني بر عدم استفاده از مصالح غير استاندارد را قوي کند تا هم به کار اصلي خويش پرداخته باشد و هم به حوزه فعاليت هاي اقتصادي صنوف ديگر وارد نشود.
100

انتهای پیام/

کد خبر 1388071911