محسن نريمان با بيان اينکه برخي پيشنهادها از سوي نمايندگان براي اعطاي تسهيلات به حمل ونقل عمومي در صحن علني مجلس مطرح مي شود گفت: يکي از پيشنهادها الزام دولت به پرداخت يارانه بليت اتوبوس و مترو است که به عنوان پيشنهاد در ماده 6 طرح هدفمند کردن يارانه ها مطرح خواهد شد.

وي در مورد جزئيات اين پيشنهاد گفت : با توجه به اينکه اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها سبب افزايش قيمت سوخت مي شود و از يکطرف هم هزينه هاي شهرداريها بالا مي رود و از طرف ديگر استقبال مردم از حمل و نقل عمومي افزايش مي يابد بايد تدابيري اتخاذ شود تا حمل و نقل عمومي از برخي اعتبارات ويژه استفاده کند.

وي افزود: بر همين اساس پيشنهاد کرديم که دولت موظف به پرداخت يارانه بليت اتوبوس و مترو در هر سال شود.

100

انتهای پیام/

کد خبر 1388072910