تشکل‌هاي صنايع‌دستي ايران در کرسي‌هاي WCC جايي ندارند

به گزارش ميراث آريا(CHTN)، يحيي رحمتي با حضور در نشست دوستانه گروه معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي با نمايندگان تشکل‌هاي غير دولتي ادامه داد: نبود اتحاديه‌هاي صنفي صنايع‌دستي در انجام فعاليت‌ها خلاء ايجاد مي‌کند.

وي با اشاره به اينکه ساماندهي وضعيت تشکل‌ها و اتحاديه‌هاي صنايع‌دستي بحث صدور مجوزها و نظارت بر فعاليت‌هاي آموزشي را راحت تر مي‌کند، اظهار داشت: ما در سال 87 تمامي آموزش‌هايمان را به بخش خصوصي واگذار کرديم که الويت اول ما نيز تشکل‌هاي مردم نهاد بوده است.

مدير کل آموزش و حمايت از توليد اين معاونت تصريح کرد: 80 درصد اعتبارات معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي به آموزش اختصاص داده شده که در حال حاضر در واگذاري آموزش‌ها هزينه مي‌شود.

رحمتي در ادامه از نمايندگان بخش خصوصي براي ارائه طرح‌ها و برنامه‌هايشان به معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي برنامه ريزي خواست و گفت:‌ جذب اعتبارات براي طرح‌هاي صنايع‌دستي تاريخ مشخصي دارد که ديرتر از آن امکان جذب بودجه لازم را به حداقل مي‌رساند.

وي اضافه کرد: طرح و پروژه‌اي که از سوي بخش خصوصي ارائه شده و قابليت اجرايي دارد نيازمند طي مراحل کارشناسي و برنامه ريزي کارشناسانه دارد.

اين مقام مسئول با بيان اينکه همکاري ميان بخش خصوصي و دولتي بايد بر اساس تعاريف صورت گيرد، ادامه داد: طي اين مراحل بايد نظارت و کارشناسي معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي را به همراه داشته باشد.

يحيي رحمتي خاطرنشان کرد: با وجود جايگاه بلند صنايع‌دستي ايران در جهان اما پايگاه تشکل‌هاي غير دولتي صنايع‌دستي ايران در ميان تشکل‌هاي مردمي جهان چندان قابل قبول نيست.

وي يادآور شد: ‌در حال حاضر نشست منطقه‌اي شوراي جهاني صنايع‌دستي فرصت خوبي را به تشکل‌هاي غير دولتي صنايع‌دستي مي‌دهد اما جاي صنايع‌دستي ايران خالي است./111

انتهای پیام/

کد خبر 1388081217