هر منطقه نمونه گردشگري يک شهر است

به گزارش ميراث‌آريا(chtn)رئيس سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در مراسم کلنگ زني منطقه نمونه پرنديه تصريح کرد: مناطق نمونه گردشگري يکي از ايده‌هاي بسيار خوبي است که در دولت نهم اجرا شد.

وي تصريح کرد: تا کنون 1128 منطقه نمونه گردشگري در کشور تصويب شده که هرکدام براي اينکه قابليت‌هاي اجرايي پيدا کنند نيازمند ايجاد زيرساخت‌ها هستند.

بقايي گفت: از اين تعداد مناطق نمونه تعداد 204 منطقه داراي سرمايه‌گذار است و 253 منطقه نمونه در حال اجرا است و در رابطه بقيه مناطق نيز مطالعات اوليه تمام شده است.

بقايي با بيان اينکه انجام مطالعات مناطق نمونه اقدام طولاني و مهمي بوده است تصريح کرد: با بسيج کردن نيروها و امکانات اين پروسه مهم در عرض يک سال انجام شده است.

معاون رئيس جمهور با اشاره به سخنان استاندار استان مرکزي تصريح کرد: براي ما موجب خوشبختي است که استاندارد يک استان خود پرچمدار ميراث ‌فرهنگي و گردشگري باشد.

وي با بيان اينکه اين منطقه موجب اشتغال‌زايي مناسبي خواهد شد، افزود: اميدواريم هرچه سريع‌تر شاهد شکوفا شدن منطقه باشيم

وي با اشاره به سياست‌ هاي دولت براي توسعه گردشگري تصريح کرد: ما به دنبال جذب گردشگران فرهنگي هستيم تا فرهنگ غني خود را به جهانيان معرفي کينم.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري افزود: هريک از گردشگران فرهنگي که از ايران مي‌روند مبلغ ايران خواهند بود./105

انتهای پیام/

کد خبر 1388081223