ميراث آريا(chtn) - مديرعامل شرکت بهره‌برداري متروي تهران اعلام کرد: نه واگن و نه ايستگاه هفت‌تير آتش نگرفته است چرا که سطح مقاومت سقف يکي از واگن‌ها دود کرده است که اين امري عجيب نيست.

جعفر ربيعي افزود: چطور ممکن است مترو آتش بگيرد اما ظرف چهار دقيقه آتش خاموش و مسافران به راحتي از آن استفاده کنند. قطارهاي مترو سيستمي دارند که در آن يک سطح مقاومت در سقف تعبيه شده است که به هنگام ترمز‌گيري انرژي تلف شده از اين سطح خارج مي‌شود.

به همين دليل گاهي اوقات که سالي چهار تا پنج بار برآورد مي‌شود اين مقدار گرما به شکل دود از سقف خارج مي‌شود که جاي نگراني نيست.

ربيعي ادامه داد: خارج شدن دود در يکي از واگن‌هاي خط يک که امروز شاهد آن بوديم شايد به دليل اين باشد که قطار در اين خط در مسيري خارج از تونل حرکت مي‌کند به همين دليل ممکن است شي‌اي يا بطري پلاستيکي بر روي آن افتاده و به هنگام گرم شدن آتش بگيرد.

مديرعامل شرکت بهره‌برداري متروي تهران گفت: همواره با وقوع چنين اتفاقاتي در مترو که جاي نگراني ندارد از طريق کپسول، سيستم مربوطه خنک مي‌شود به همين دليل در ايستگاه هفت‌تير نيز که تنها پنج دقيقه معطلي داشته سقف واگن مربوطه از طريق کپسول خنک شد و مسافران بدون کوچک‌ترين مشکلي مجددا سوار مترو شدند.

بنا بر پيگيري هاي خبر نگار ما هم‌اکنون آتش که دامنه اطفاء شده است.


100

انتهای پیام/

کد خبر 1388081263