اشتباه صورت گرفته در تصوير سلطانيه به يونسکو اعلام شد

به گزارش ميراث آريا(chtn) و به نقل از اداره کل روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ، در سايت ميراث جهاني يونسکو، تصوير مقبره ملا حسن کاشي که در مکاني نزديک به گنبد سلطانيه واقع شده، به اشتباه به جاي گنبد سلطانيه معرفي شده است.

پيرو بروز اين اشتباه، برخي رسانه‌ها با طرح موضوع به نوعي آن را به سازمان ميراث فرهنگي منتسب کردند که اين

سازمان ضمن قدرداني از حساسيت و توجه رسانه‌ها ذکر دو نکته را ضروري مي‌داند:

نکته نخست اين‌که موضوع ياد شده به صورت مستقيم متوجه نمايندگي ايران در يونسکو است که زير نظر و مديريت وزارت علوم است. با اين همه سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گرشگري پيگيري اين موضوع را وظيفه خود محسوب مي‌کند.

نکته دوم اين‌که؛ پيش از اين، مراتب در نامه‌اي به يونسکو اعلام و اشتباه صورت گرفته در سايت ميراث جهاني يونسکو و ضرورت اصلاح آن گوشزد شده است./118

انتهای پیام/

کد خبر 1388081269