چهارمين روريارويي باستان‌شناسان در تپه سفالين ورامين

رئيس اداره ميراث فرهنگي شهرستان ورامين در گفتگو با ميراث آريا(chtn)ضمن بيان اين مطلب افزود:از 25 روز پيش تاکنون عمليات فصل چهارم کاوش در محوطه تاريخي تپه سفالين شهرستان ورامين در حال انجام است.

مجيد ژاله‌نيا در ادامه خاطرنشان کرد:در فصل چهارم يک سري اثر مهر، مهرهاي مختف و پيکره‌هاي حيواني از برخي ترانشه‌ها بدست آمد.

به گفته اين مقام مسئول در اداره ميراث فرهنگي شهرستان ورامين؛ هم‌اکنون بررسي و مطالعه آثار و اشياي ياد شده در کارگاه سفال محوطه توسط کارشناسان در حال انجام است

ژاله‌نيا ادامه داد:باستان شناسان از بررسي آثار معماري بدست آمده از محوطه ياد شده به اين نتيجه رسيده‌اند که محوطه تاريخي تپه سفالين، محوطه‌اي اداراي و صنعتي مربوط به هزاره اول و دوم پيش از ميلاد بوده است.

در کاوش‌هاي قبلي تپه سفالين، سه ترانشه کاوش و گورهايي مربوط به هزاره اول کشف شد که از درون آنها نيز اشياء و ظروف سفالين و مفرقي به دست آمد.

همچنين بقاياي معماري آغاز دوره عيلامي در اين محوطه باستاني کشف شد که اين موضوع بيانگر استقرار بشر نه به صورت کوچ نشيني بلکه به صورت دائمي و شهرنشيني در ورامين است./118

انتهای پیام/

کد خبر 1388081660