رنگ استاندارد بر چهره 4 هتل فارس مي‌نشيند

مديرکل دفتر امور مراکز خدمات گردشگري و استانداردسازي معاونت گردشگري ضمن بيان اين مطلب به ميراث‌آريا(chtn) گفت: استانداردسازي هتل‌هاي فارس به عنوان يکي از هفت استاني که عمليات استانداردسازي هتل‌هاي کشور در آنها آغاز شده در دستور کار قرار گرفته است.

محمدمهدي کتابچي ادامه داد: به اين منظور استانداردسازي چهار هتل در اين استان به کانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران به عنوان عامل تطبيق استانداردسازي واگذار شده است.

مديرکل دفتر امور مراکز خدمات گردشگري و استانداردسازي تصريح کرد: هتل‌هاي آپادانا، پارک، پرسپوليس و سعدي هتل‌هايي هستند که براي استانداردسازي انتخاب شده‌اند و هم اکنون نيز در مرحله انجام ارزيابي‌هاي اوليه قرار دارند./115انتهای پیام/

کد خبر 1388091320