مطالعه رسوبات سياه نقش برجسته‌هاي تنگ چوگان

به گزارش ميراث آريا (chtn) کارشناس ارشد مرمت آثار و اشياي تاريخي در اين نشست گفت: عوامل مخرب متعدد مانند آلودگي هوا، بکارگيري شيوه‌هاي نامناسب حفاظت، نگهداري و مرمت اين آثار را در برابر نابودي قرار داده‌اند.

آزاده قبادي در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس شواهد موجود، يک پوشش آلودگي سياه رنگ بر روي سطوح نقش برجسته‌هاي تنگه چوگان استان فارس تشکيل شده که تمام کوه صخره‌هاي اين منطقه را تحت تأثير قرار داده است.

وي هدف اصلي اين مقاله را آسيب‌شناسي و فن‌شناسي نقوش از طريق مطالعات علمي و آزمايشگاهي عنوان کرد و افزد: روش تحقيق اين مقاله بر پايه گردآوري، بررسي و ارزيابي داده‌ها و اطلاعات کتابخانه‌اي و .... استوار است.

وي با اشاره به تاثير شرايط اقليمي اين آثار صخره‌اي بيان داشت:بنابراين به بررسي کلي عوامل مرتبط با نقوش صخره‌اي مانند مطالعات زمين‌شناسي، زلزله، اقليم و هوازدگي پرداخته شد.

قبادي اضافه کرد: بررسي آسيب‌شناسي نقش برجسته موردي \"تاج‌گيري شاپور اول از اهورا را فردا و پيروزي شاه\" در تنگه چوگان انجام شد.

وي در پايان گفت: در پايان روش‌هاي مختلف تميز کاري گل‌سنگ از سطح سنگ معرفي و مزايا و معايب هر يک بررسي شدند./119

انتهای پیام/

کد خبر 1388092438