درمان خوردگي در اشياي مسي تاريخي

به گزارش ميراث آيا (chtn) يک دکتراي مرمت آثار و اشيا تاريخي عنوان مقاله خود را استفاده از بازدارنده سالن در درمان آثار تاريخي مسي عنوان کرد.

حميدرضا بخشنده فرد در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به ماهيت آثار فلزي اين آثار همواره مورد هجوم عوامل مخرب و آسيب‌هاي فيزيکي و شيميايي هستند.

وي با اشاره به مشکلات اين گونه آثار افزود: در چنين موقعيت‌هايي عمليات درماني بسيار حساس و مهم و انتخاب ماده‌ صحيح براي کنترل و توقف روند خوردگي نيز داراي اهميت است.

وي با اشاره به استفاده از بازدارنده‌هاي خوردگي به عنوان بهترين شيوه‌ بيان داشت: اين بازدارنده‌هاي خوردگي، بازدارنده‌هاي آلي هستند که به عنوان مؤثرترين بازدارنده خوردگي در اشياي مسي تاريخي و آلياژهاي آن کاربرد دارند.

وي با بيان اين‌که يکي از مهمترين مشکلات باز دارنده‌هاي آلي سمي بودن آنها است اظهار داشت: بکارگيري بازدارنده‌اي بدون سميت با ميزان بازدارندگي مناسب از مسايل مهم مربوط به مرمت است.

بخشنده فرد يافتن و استفاده بازدارنده با کارآيي بالا و سميت کم را هدف انجام آزمايش عنوان کرد.

به گفته اين دکتراي مرمت آثار و اشياي تاريخي؛ نتايج استفاده از بازدارنده ياد شده به صورت محدود بوده و لزوم آزمايش‌هاي ديگر در اين مورد را ضروري مي‌کند./119

انتهای پیام/

کد خبر 1388092441