پاکسازي برنزهاي اشکاني وليران

به گزارش ميراث آريا (chtn) کارشناس ارشد مرمت آثار و اشياي تاريخي گفت: اين تحقيق با بررسي تعدادي از برنزهاي بدست آمده از کاوش‌هاي وليران دماوند به مطالعات ساختاري و خوردگي پيش از پاکسازي براي انتخاب شيوه بهينه حفاظت پرداخته است.

شيبا خدير در ادامه خاطرنشان کرد: اين تحقيق گوشه‌اي از هنر، فرهنگ و صنعت فلزکاري مردمان آن منطقه در دوره تاريخي اشکاني – ساساني را روشن مي‌کند.

وي با اشاره به انجام مطالعات ساختاري و بررسي خوردگي و محصولات خوردگي و ترکيب خاک منطقه حفاري به صورت شيميايي و دستگاهي افزود: نوع عناصر آلياژي و فازهاي موجود با استفاده از رزش EDX تعيين شد.

وي اضافه کرد: در اين مقاله به استفاده از قابليت‌هاي سيستم PIXE به عنوان روش مفيد در انجام مطالعات تکميلي بر روي نمونه‌هاي فلزي باستاني پرداخته شده است.

به گفته اين کارشناس ارشد مرمت آثار و اشياء تاريخي؛ نتايج مطالعات انجام شده نشان داد که اشياي برنزي با درصد متفاوت قلع و سرب مکشوفه از محوطه وليران با روش ريخته‌گري و چکش کاري ساخته شده اند.

خدير در پايان گفت: بررسي‌هاي انجام شده براي ثبت اطلاعات موجود به عنوان مرحله‌اي مهم در انتخاب شيوه علمي حفاظت اين آثار لحاظ شده است./119

انتهای پیام/

کد خبر 1388092442