به گزارش ميراث آريا(CHTN) اين در حالي است که به گفته شهردار تهران اين تونل از نظر سرعت ودقت وتحول در ايران بي نظير است .البته با اين تفاسير مي توان معني تمام اين کلمات را در مديريت شهري فهميد.از سوي ديگر اين پرسش نيز مطرح است که آيا شهرداري عجله ندارد يا توانائي انجام ندارد وبيش از عمل کردن وکار انجام دادن ،تخصص در تبليغ دارد و از سوي ديگر سخنگوي شهرداري تهران نيز در اين خصوص گفت: اقدامات فني و مهندسي تونل توحيد را بر اساس زمان‌بندي دنبال مي‌کنيم و عجله‌اي براي ساخت تونل نداريم.

محمدهادي ايازي که با فارس صحبت مي کرد،در پاسخ به اين پرسش که بهتر نيست شهرداري تهران عجله نکند و سر فرصت پروژه تونل توحيد را افتتاح کند تا مردم نيز با اطمينان از اين تونل عبور کنند، گفت: عجله‌اي در کار نداريم.

سخنگوي شهرداري تهران ادامه داد: اقدامات فني و مهندسي پروژه را بر اساس زمان‌بندي دنبال مي‌کنيم.

وي به جريان سازي برخي از رسانه‌ها درباره ريزش تونل توحيد اشاره کرد و گفت: در رمپ جنوبي، ضلع غربي تونل توحيد يک ديواره‌ که انحنا داشت را برداشته‌ و بايد آن را بتن مي‌کرديم و شهرداري تهران خودش اين ديواره موقت را ريخته است.

ايازي ادامه داد: تونل هيچ ريزشي نداشته است.

وي با تأکيد بر اين موضوع که کار با آرامش در حال اجراست، گفت: اشکال ما در مملکت اين است که ياد نگرفته‌ايم کار را با سرعت پيش ببريم.

سخنگوي شهرداري تهران افزود: سرعت، دقت و صحت شعار ماست.
ايازي با اشاره به اينکه دقت فداي سرعت نشده است، است، گفت: اين پروژه سرعت، دقت و صحت دارد.

وي با بيان اينکه من خودم اولين نفري هستم از آنجا عبور مي‌کنم، افزود: به مردم اطمينان مي‌دهم هيچ مشکلي اين پروژه ندارد و با خيال راحت از آن عبور کنند.

سخنگوي شهرداري تهران خاطرنشان کرد: تونل توحيد از تمام سازه‌هاي تهران در برابر زلزله مستحکم‌تر است.

وي اظهار داشت: 2 تا 3 هفته آينده تونل را بازگشايي مي‌شود. /100

انتهای پیام/

کد خبر 1388092610