معاونت سرمايه‌گذاري 5 ميليارد ريال به چابهار مي‌دهد

به گزارش ميراث‌آريا(chtn) اين موضوع از مصوبات نهمين جلسه کميته گردشگري طرح ملي ساماندهي روابط تجاري، اقتصادي و فرهنگي خليج‌فارس است که با هدف اسکان مسافران و ارزان‌سازي هزينه اقامت انجام شد.

با توجه به اينکه مطالعات اوليه از سوي منطقه آزاد چابهار انجام و زمين مورد نياز تعيين شده است، در نهمين جلسه کميته گردشگري مقرر شد مبلغ پنج ميليارد ريال از محل منابع در اختيار معاونت سرمايه‌گذاري به سازمان منطقه آزاد چابهار پرداخت شود.

همچنين مقرر شد سازمان منطقه آزاد چابهار طرح فني و توجيهي کمپينگ را به همراه ساير مستندات مورد نياز به معاونت سرمايه‌گذاري و طرح‌ها تحويل دهد تا اين موضوع از سوي اين معاونت پيگيري شود.

سال گذشته نيز در اقدامي مشابه همين حجم اعتبار براي توسعه فضاهاي اقامتي موقت و احداث کمپينگ از سوي معاونت سرمايه‌گذاري و طرح‌ها به منطقه آزاد قشم تخصيص داده شد./115
انتهای پیام/

کد خبر 1388092817