ميراث آريا(chtn) محمد رويانيان با اشاره به اينکه تاکسي‌هاي دوگانه سوز 70 درصد تاکسي‌هاي کشور را تشکيل مي‌دهند افزود: سهميه بنزين اين تاکسي‌ها هم اکنون روزانه تخصيص مي‌يابد که در راستاي تقويت حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و در پي تقاضاهاي مکرر خود دارندگان اين تاکسي‌ها مقرر شد سهميه سوخت اين دسته از تاکسي‌ها به صورت ماهانه اختصاص يابد.

وي با تاکيد بر اين که اين مصوبه توسط ستاد حمل و نقل و سوخت کشور ابلاغ شده است، گفت: بر اين اساس از دي ماه سال جاري تاکسي‌هاي دوگانه سوز اعم از LPG و CNG سهميه سوختشان را ماهانه دريافت کرده و اختصاص سهميه روزانه به آنها ممنوع است.

100

انتهای پیام/

کد خبر 1388093040