ميراث آريا(chtn) متقي با اعلام اين مطلب افزود: با توجه به اهميت و لزوم حفظ و صيانت از ارتفاعات، مقدمات اجرايي طرح جامع حريم شهر تهران و جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز آن توسط مناطق واقع در حريم در حال انجام است تا به يک وحدت رويه در خصوص برخورد با تخلفات و ساخت و سازهاي غير مجاز در ارتفاعات دست پيدا کنيم.

وي از همه ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌هاي مرتبط درخواست کرد: حفظ و صيانت از وضعيت موجود در حريم را در اولويت اقدامات خود قرار دهند و در هر شرايطي آن را حفظ و حراست کنند.
متقي گفت: در حال حاضر بر اساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي عرصه حريم شهر تهران در حدود 6 هزار کيلومتر توسعه يافته که بيشتر توسط برخي از تعاوني‌هاي مسکن، سودجويان و نا آگاهان مورد تصرف قرار مي‌گيرد.

مدير کل حريم شهر تهران خاطر نشان کرد: حريم فرصتي است که اگر به آن توجه نشود تبديل به تهديد مي‌شود که يکي از مخاطره‌آميزترين رويدادها هر کلانشهر نحوه برخورد با اسکان‌هاي غير رسمي است.

وي گفت: تا تهيه طرح جامع حريم بايد با اجراي برنامه‌هاي مدون و ضربتي و هر راهکاري مانند عدم صدور مجوز ساخت و ارائه اسناد و.... که بتواند اين حداقل گام يعني حفظ و صيانت از وضعيت موجود را بر دارد ارتفاعات را حفظ کنيم.

متقي تشکيل يک کميته با حضور مسئولان قضايي شميرانات، شهرداري منطقه يک، سازمان مسکن و شهرسازي استان تهران و... را براي برنامه‌ريزي اصولي و هماهنگي بيشتر لازم دانست و افزود: بايد کميته حقوقي در 3 مرکز شميرانات، شهر ري و تهران تشکيل شود.

احمدي بافنده، شهردار منطقه يک نيز در اين نشست اظهار داشت: در حدود 16 تعاوني در شمال تهران وجود دارد که بالاي خط حريم قرار دارند که بايد با همکاري ساير ارگان‌ها جلوي ساخت و سازهاي غير مجاز آنها گرفته شود.

شهردار منطقه يک توسعه فضاهاي سبز و جنگلکاري در بالاي خط حريم را يکي از روش‌هاي موثر در ساماندهي ارتفاعات عنوان کرد و گفت: باغ ملک در تصرف شهرداري قرار گرفته و در برنامه اجرايي مي‌خواهيم آن را به زمين‌هاي منابع طبيعي وصل کنيم تا مانند بوستان جمشيديه و نيلوفر به صورت تفرجگاهي در شهر تهران و يک سپر دفاعي در مقابل ساخت و سازها ي غير مجاز قرار گيرد.

وي همچنين تصريح کرد: براي سرعت عمل در اجراي آراء لازم است پرونده‌هاي حقوقي شميران به يک دادسرا ارجاع شود، همه نهادها و ارگان‌هاي حوزه شميرانات به يک وحدت رويه و يکپارچگي برسند، مجموعه حريم بان رسمي تشکيل شود تا حتي از حمل مصالح به ارتفاعات جلوگيري شود و براي اجراي آرا ابزار قانوني لازم در اختيار شهرداري قرار گيرد.
100

انتهای پیام/

کد خبر 1388101258