ميراث آريا(chtn) در اين جلسه حسن بيادي ، نايب رييس شوراي شهر تهران ،نسبت به روي زمين ماندن مصوبه ساماندهي سازمان‌هاي و شرکت‌هاي وابسته به شهرداري وبي‌توجهي شهرداري به آن، افزود: اگر اين قدر شرايط بي‌در و پيکر است که هر کسي که هر کاري دلش مي‌خواهد انجام مي‌دهد، ديگر چرا ما اينجا مصوبه تصويب مي‌کنيم و هر شش ماه يک‌بار موضوع ساماندهي چند شرکت در شورا مطرح مي‌شود؟
وي ادامه داد: اگر قرار است مجموعه‌ها به بخش خصوصي واگذار نشوند، ديگر چرا خودمان را مسخره مي‌کنيم و مثل کبک سرمان را در برف فرو کرده‌ايم؟

چمران ، رييس شوراي شهر تهران ، خطاب به نايب رييس شوراي شهر تهران گفت: اگر پيشنهاد مشخصي داريد، آن را به صورت قانوني مطرح کنيد که بيادي در پاسخ به وي گفت: بهتر است، اول بيايند توضيح دهند که اقدامشان در تاسيس شرکت‌هاي جديد قانوني بوده است يا نه؟ ما که اينجا ننشسته‌ايم که براي کارهاي غيرقانوني تصميم‌ بگيريم، اول توضيح دهند که چرا بدون مجوز تشکيل شده، بعدا در مورد آن تصميم بگيريم.

نايب رييس شوراي شهر تهران اضافه کرد: اگر شرکتي غيرقانوني تاسيس مي‌شود، بايد به صورت قانوني با آن برخورد صورت گرفته و تنبيه شود.

مهدي چمران نيز در ادامه صحبت‌هاي بيادي، گفت: اگر بخواهيم بگوييم چه تخلفي در کجا صورت گرفته‌، حداقل شش ماه وقت نياز داريم.


به گزارش ايسنا، رسول خادم ـ رييس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران ـ نيز در تاييد گفته‌هاي بيادي، اضافه کرد: اگر چه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اساسنامه مجزا دارد، اما قطعا بدون مجوز شوراي شهر تهران و بر اساس مجوز اساسنامه اين سازمان حق اجازه تاسيس شرکت جديد را نداشته‌اند و بايد از شورا اجازه مي‌گرفت.

حسن بيادي در ادامه توضيحات خود به تخلفات شرکت «عرف ايران» اشاره کرد و ادامه داد: اين شرکت هنوز در حال انعقاد قرارداد است و اسناد آن را مي‌توانم ارائه کنم و حال بايد پرسيد چرا اين شرکت هنوز به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهد، در حالي که منحل شده است.

مهدي چمران که قصد داشت به نحوي بيادي را قانع کند، يادآور شد: شما خودتان مي‌دانيد که علت چه بوده و تا زماني که وزارت کشور اساسنامه اين شرکت را تاييد نکند، مي‌تواند اقدامات قبلي خود را انجام دهد.

پس از اين اظهارات اقداميان رييس ستاد ساماندهي شرکت‌ها و سازمان‌هاي شهرداري تهران ، در توضيحي، تصريح کرد: بر اساس اساسنامه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ثبت شرکت‌هاي اين سازمان کاملا قانوني است و بر اساس اساسنامه جديد نيز هر نوع تغيير بر عهده هيات مديره اين سازمان که تحت نظر مقام معظم رهبري فعاليت مي‌کند، صورت مي‌گيرد.

وي اضافه کرد: طبق قانون هيچ اقدامي خلاف مقررات و مخالف بندهاي مصوبه شوراي شهر تهران انجام نشده و در واقع تعمدي در بروز تخلف وجود نداشته است.
حسن بيادي در واکنش به اظهارات رييس ستاد ساماندهي شرکت‌ها و سازمان‌هاي شهرداري تهران، گفت: پس با اين حساب کار شما درست است، ما داريم اشتباه مي‌کنيم.

رسول خادم نيز در تکميل اظهارات بيادي افزود: اگر چه تشکيل شرکت‌ها بر اساس اساسنامه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران قانوني است، اما بر اساس همان مقررات، حتما بايد مجوز شوراي شهر تهران نيز براي تشکيل اين شرکت‌ها اخذ مي‌شد و در واقع اين اقدام تخلف است.

مهدي چمران نيز در ادامه صحبت‌هاي اعضا، تاکيد کرد: بهتر است براي رفع اين مشکل پيشنهادهاي مشخص ارائه کنيد و من پيشنهاد مي‌کنم که براي بودجه سال آينده اين شرکت‌ها شرط گذاشته شود. چنانچه در راستاي انحلال شرکت‌ها و يا ادغام، فعاليت‌هاي قانوني صورت نگيرد، بودجه سال آينده به آن‌ها پرداخت نشود و به اين ترتيب شوراي شهر تهران از ابزار قانوني خود استفاده کند.

حسين محمد پورزرندي ، معاون مالي و اداري شهردار تهران نيزکه در جلسه امروزشوراي شهر حضور داشت در اين خصوص توضيح داد: ادغام شرکت‌ها به صورت قانوني تا بخشي که شرايط آن فراهم بوده، انجام شده و قطعا کاري با اين حجم و ابعاد مشکلاتي را هم در بر دارد. به عنوان مثال شرکت «هاديان شهر» و ادغام آن در بخش‌هاي خدماتي براي نيروهاي کارگري و خدماتي مشکلاتي به وجود مي‌آورد و يا شرکت «عرف ايران» حدود دو هزار کارگر فعال دارد که هر نوع تغيير در شرايط آن‌ها، مسايلي را به همراه دارد.

وي اضافه کرد: طبق پيشنهادي که به کميسيون برنامه و بودجه ارائه شده، قرار شد صبر کنيم تا يک شرکت بخش خصوصي «عرف ايران» را به صورت مستقل و يکجا خريداري کند، تا بدين ترتيب مشکلي به وجود نيايد.

پورزندي خطاب به چمران، گفت: از نامه‌اي که شما براي حل مشکلات سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ارائه کرديد، به هيچ وجه سوءاستفاده نشده است و مجوز تاسيس هيچ شرکتي را نگرفته‌ايم.

وي ادامه داد: در حال حاضر 25 شرکت زيرمجموعه اين سازمان به صورت کلي تعيين و تکليف شده‌اند و ما نگذاشتيم حتي يک مساله کارگري و مشکل صنفي به وجود آيد.
100


انتهای پیام/

کد خبر 1388101534