بايد شرايط لازم براي ماندگاري بيشترگردشگران در  کرمانشاه فراهم شود

به گزارش روابط عمومي ميراث فرهنگي کرمانشاه ، سيد دادوش هاشمي درجلسه کارگروه گردشگري استان کرمانشاه افزود: با توجه به وضعيت اعتبارات استان بايد نيازهاي بخش گردشگري دراولويت قرار گيرد و براساس اولويت‌ها برنامه ريزي صورت پذيرد.

هاشمي تصريح کرد: استان کرمانشاه شرايط لازم رادرجهت رشد وبالندگي همه جانبه رادارد وهيچگونه مانعي بر سرراه روند توسعه استان وجود ندارد.

استاندار کرمانشاه گفت: با توجه به اينکه وضعيت فعلي محوطه تاريخي طاق بستان چندان پسنديده نيست ضرورت دارد براساس شان وجايگاه اين مجموعه ارزشمند تاريخي وطبيعي برنامه ريزي وانجام شود.

وي گفت: براي اجراي برنامه هاي اساسي در حوزه گردشگري نياز به بهره گيري از افکار وايده هاي صاحبنظران وانديشمندان بويژه جامعه اساتيد ودانشگاهي مي تواند مثمر ثمر باشدتا زمينه لازم از طريق ارائه راهکارهاي مناسب براي برون رفت از وضعيت فعلي طرح هايي را به اجرا در آوريم .

وي ادامه داد: بايد سعي شود که علاوه برحفاظت از آثارارزشمند تاريخي استان ، شرايط لازم جهت انجام زير ساخت هاي مورد نياز فراهم شود.

هاشمي اضافه کرد: براي تعيين محدوده عرصه طاق بستان براساس طرح جامع ساماندهي نياز به بودجه ملي دارد.
.
در ادامه اين جلسه مشاور طرح جامع ساماندهي طاق بستان با ارائه گزارشي از وضعيت انجام مطالعات اين طرح، گفت: تاکنون مطالعات مرحله اول ساماندهي طرح جامع طاق بستان انجام شده است. .

صرافت با اشاره به جايگاه کرمانشاه در طول تاريخ گفت: کرمانشاه به شهادت داشته هاي تاريخي و طبيعي آن يک تافته جدابافته است چرا که در اين استان ازنخستين معماري جهان در تپه گنج دره هرسين وشيخي آباد دينور گرفته،تا اهلي کردن غلات و حيوانات براي اولين بار در اين ديار انجام شده است.

وي افزود: فشردگي، نزديکي و تعدد آثار پيش از تاريخ وتنوع وتسلسل آنها بي نظير است.
.
وي تاکيد کرد: اگر بتوانيم کرمانشاه را آنچنان که بوده و هست براي جهانيان بازگو کنيم و به آنها معرفي کنيم ،استان کرمانشاه از نظر شرايط اقتصادي و اجتماعي متحول خواهد شد.
.
وي در ادامه گفت: قرار گرفتن اين استان در مسير راههاي مهم ارتباطي ازدير باز مورد توجه سياحان وبازرگانان بوده است بطوريکه در اولين بروشور و نقشه گردشگري ايران که در سال 1110چاپ رسيده کرمانشاه در مسير اصلي گردشگري کشور قرار داشته است. .

صرافت گفت: احياي اين اثر نيازمند اراده جدي مديران و مسوولان استان است.
ساماندهي، مرمت، محافظت، نگهداري و معرفي طاق ها و نقش برجسته ها، ساماندهي امامزاده ابراهيم، ساماندهي غارها ، ايجاد حصار مناسب براي تپه مرادحاصل، جانمايي کتابخانه و مرکز اطلاع رساني، جانمايي نمايشگاه و فروشگاه صنايع دستي و سوغات، اجراي نورپردازي، ساماندهي مسيرهاي آبي، سراب ها و چشمه ها، طراحي سيستم جمع آوري و دفع زباله، طراحي مسير دوچرخه سواري و پياده روي را از جمله مواردي عنوان کرد که در طرح سامان دهي محوطه طاق بستان ديده شده است.
.
در اين جلسه کليات عمده طرح مطالعاتي ساماندهي محوطه تاريخي طاق بستان به تصويب رسيد و پي گيري جزئيات اين طرح به جلسات آينده موکول شد/106.

انتهای پیام/

کد خبر 1388101638