ميراث آريا(chtn) - محمدهادي ايازي تأکيد بر اين موضوع که فروش متري مسکن کاملاً قانوني است گفت:‌ تمام مبالغ به دست آمده از فروش متري مسکن صرف نوسازي بافت فرسوده مي‌شود.
ايازي اظهار داشت: مراحل قبلي فروش متري مسکن نتيجه‌بخش بوده و در نوسازي بافت فرسوده از آنها استفاده کرديم.
وي با اشاره به اينکه با اين امر به نقدينگي‌ها افزوده مي‌شود، گفت: نقدينگي‌ها را جذب و بافت فرسوده را بازسازي مي‌کنيم.
سخنگوي شهرداري با اشاره به اينکه اين پروژه در جنوب شهر اجرا مي‌شود گفت: استقبال از اين طرح گسترده بوده است.
ايازي در خصوص اين که فروش متري مسکن تا چه زماني ادامه دارد، گفت:‌ نمي‌دانم فعلاً حضور ذهن در اين زمينه ندارم.
اين سخنان در حالي مطرح مي شود که هنوز کارنامه اي از عملکرد شهرداري در نوسازي بافت هاي فرسوده در مراحل قبلي اين طرح منتشر نشده است .
100

انتهای پیام/

کد خبر 1388110323