به گزارش ميراث آريا(chtn) - محمدرضا فرزين در گردهمايي سالانه معاونين اقتصادي سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استانها با اشاره به مقايسه قيمت سوخت در کشورهاي همسايه و هزينه حمل و نقل و بهاي تمام شده کالا در اين کشورها گفت: اين يک سؤال جدي و اساسي است که چرا بايد در کشور ما به رغم پائين بودن قيمت سوخت و حاملهاي انرژي هزينه حمل ونقل و بهاي تمام شده توليد در مقايسه با کشورهاي همسايه همچون ترکيه بسيار بالاتر باشد.

وي با بيان اينکه با دادن اطمينان و اعتماد به مردم بايد هزينه‌هاي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها را کاهش دهيم، افزود: در 3 ماه آينده در حال کسب آمادگي براي اجراي طرح هستيم و در زمان شروع يارانه کليه 16 قلم کالاي مورد نظر قانون هدفمند کردن يارانه ها همزمان هدفمند نخواهد شد؛ بلکه سبدي از آنها اجرا مي شود.

معاون اقتصادي وزير اقتصاد در مورد نظر برخي از کارشناسان مبني بر افزايش نرخ ارز در زمان اجراي طرح گفت: در ابتداي اجراي طرح نبايد به دنبال تغيير نرخ ارز باشيم چرا که در کنار افزايش قيمت حاملها، اگر نرخ ارز را هم افزايش دهيم همين مساله نيز ممکن است تورمي را به اقتصاد تحميل کند. وي گفت: اگرچه لايحه اوليه هدفمند کردن يارانه ها در مجلس دچار تغييرات بسياري شد اما روح اصلي آن حفظ شده و دولت مصمم به اجراي آن است.

فرزين در ادامه به تشريح وظايف و ساختار معاونت اقتصادي وزارتخانه و سازمانهاي استاني پرداخت و گفت: در سالهاي اخير وظايف جديد و سنگيني بر دوش وزارت اقتصاد گذارده شده است که معاونت اقتصادي در استانها هم بايد همسو با اهداف دولت به تقويت خود بپردازند.

وي افزود: تصميم داريم در استانها هسته هاي پژوهش با مشارکت دانشگاهها و صاحبنظران استاني تشکيل دهيم و همچنين معاونت امور اقتصادي به هسته اصلي پژوهش هاي وزارت اقتصاد در دوره جديد تبديل شده است.

100

انتهای پیام/

کد خبر 1388110450