تشکل مردمي صنايع‌دستي ايران و افغانستان ايجاد مي‌شود

به گزارش ميراث آريا(chtn)، رئيس حوزه معاونت و مشاور معاون هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي در ديدار با دختران هنر آموز افغانستاني تصريح کرد: مشترکات زباني و ديني ايرانيان و مردم غيور افغانستان سبب شده که در هيچ برهه‌اي از تاريخ دو کشور از يکديگر دور نباشند.

مريم ارشدي ادامه داد: بروز و ظهور مسائل سياسي و اجتماعي در جهان هيچ گاه دو ملت ايران و افغانستان را از هم دور نکرده است.

وي با اشاره به اينکه در کنار مشترکات زباني و ديني در ميان مردم دو کشور، صنايع‌‌دستي و هنرهاي سنتي مردم ايران و افغانستان نزديکي و قرابت بسياري با هم دارد، اظهار داشت:‌ ايران فضاي باز و مناسبي براي هموطنان افغاني به منظور فعاليت در عرصه هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي خواهد بود.

مشاور معاون هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي تصريح کرد: صنايع‌دستي افغانستان نيز چون ايران از ظرفيت‌هاي قابل ملاحظه‌اي برخوردار است که مي‌تواند جاي مزرعه‌هاي بزرگ خشخاش زا نيز بگيرد.

ارشدي اضافه کرد:‌ بهترين راهکار براي عبور از اقتصاد بيماري که در افغانستان به دليل کشت خشخاش وجود دارد، سرمايه گذاري در عرصه هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي است.

اين مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: با توجه به فعاليت چشمگير زنان افغان در حوزه صنايع‌دستي چون بانوان ايراني، در تلاش براي ايجاد يک سازمان مردم نهاد مشترک ميان دو کشور هستيم.

رئيس حوزه معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي با بيان اينکه اين سازمان مردم نهاد همکاري کميته امداد و معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي را به صورت همزمان مي‌خواهد، گفت: اين نهاد مي‌تواند مرکزي براي تبادل تجربيات مشترک در زمينه توليد، واردات، صادرات و بازاريابي اقلام و توليدات صنايع‌دستي باشد.

وي افزود: همچنين آمادگي خود را براي حضور هنرمندان و صنعتگران کشور افغانستان در نمايشگاه‌هاي داخلي و حضور صنعتگران ايراني در کشور شما را اعلام مي‌کنيم.

مريم ارشدي خاطرنشان کرد: به نظر مي‌رسد با همکاري يکديگر به خوبي مي‌توان در اشاعه فرهنگ صنايع‌دستي و تعميق باورهاي ديني گام برداشت./111


انتهای پیام/

کد خبر 1388110822