به گزارش ميراث آريا(chtn) - قاليباف که در دانشگاه تربيت مدرس سخن مي گفت با اشاره به قصد شهرداري در پياده راه سازي گفت: زيبنده شهر تهران نيست که در قرق خودروها باشد. آهن همه حق انسان‌ها را خورده است آن‌ها هيچ حرمتي براي انسان‌ها قائل نيستند.

وي با بيان اين که ما بايد به سمتي پيش رويم که شهروندان به رانندگان خودروهاي تک سرنشين به عنوان افرادي خودخواه نگاه کنند، افزود: شهرداري و شوراي شهر تهران بايد هزينه‌هاي خود را در جايي صرف کند که بيشترين منفعت را براي انسان داشته باشد.

قاليباف با بيان اين که از طرف ديگر شهرداري موظف است تا از خودروهاي عمومي را در حد ضرورت گسترش دهد، عنوان کرد: ما بايد هر امکاني را که در اختيار داريم براي ايجاد حمل و نقل عمومي به جاي توسعه اتوبان و تونل قرار دهيم.

اين سخنان در حالي مطرح مي شود که به نظر مي رسد کساني که در محيط اجراي طرح هاي شهرداري قرار مي گيرند ديگر شهروند نيستند واز حقوق خود باز مي مانند .به عنوان مثال کساني که محل کار يا زندگي آنها در طرح يک طرفه شدن خيابان وليعصر قرار گرفت.يا اهالي منطقه 16 که اکنون گرفتار بي برنامگي وناتواني شهرداري در اتمام واجراي پل جواديه شده اند.

از سوي ديگر به نظر مي رسد که قاليباف در نظر دارد که معيشت وزندگي و رفت وآمد بسياري از شهروندان را قرباني طرح اتوبوس هاي پر سرعت خود کند؛طرحي که تا کنون در بسياري از خطوط راه اندازي شده اما تنها در يک خط به طور مناسب عمل کرده ودر باقي خطوط تاثيري بر ترافيک وسرعت در به مقصد رسيدن نداشته است.

در همين حال شهردار تهران به جاي اينکه به کار خود که افزايش خدمات شهري است بپردازد و به جاي اجراي طرح هاي مبهم وغير اصولي وافتادن به جان خيابان ها وسلب آسايش شهروندان بهتر است به کار خود مشغول باشد وکاري به خودرو هاي تک سرنشين نداشته باشد .

البته به نظر مي رسد که شهردار از اين نکته غافل است که اين گونه اظهار نظر مي کند وآن اين است که هنگامي که شهروندان به وسايل حمل ونقل عمومي اعتماد نداشته باشند به خودرو هاي شخصي روي مي آورند.امري که به نظر مي رسد شهردار به آن توجه نمي کند./100

انتهای پیام/

کد خبر 1388111858