تبليغ خدمات دفتر جهانگردي سلامت‌سير آسيا در CMT

علي‌سيمري؛ مديرعامل دفتر جهانگردي سلامت‌سير آسيا در اين رابطه به ميراث‌آريا(chtn) گفت: دفتر خدمات جهانگردي سلامت‌سير آسيا در زمينه توسعه گردشگري سلامت در ايران همکاري‌هايي را با شرکت گردشگري سلامت کشور کرواسي با نام CMT آغاز کرده است.

وي تبليغات مشترک را نخستين گام در راستاي توسعه اين همکاري‌ها عنوان کرد و بيان داشت: طي توافق انجام شده با مدير عامل شرکت کرواسي مقرر شد هريک از دو طرف نسبت به تبليغ بنر شرکت مقابل در وب سايت گردشگري خود اقدام کنند.

سيمري تصريح کرد: در حال حاضر بنر دفتر خدمات جهانگردي سلامت‌سيرآسيا به عنوان مجري طرح‌هاي گردشگري سلامت در استان آذربايجان شرقي به صورت لينک روي سايت شرکت کرواسي CMT به آدرس www.croatianmedicaltourism.com قرار گرفته است.

وي در رابطه با فعاليت کشور کرواسي در حوزه گردشگري سلامت گفت: کشورهاي اروپايي که در زمان جنگ سرد به اروپاي شرقي معروف شدند به دليل ارزان بودن خدمات درماني فعاليت زيادي در زمينه جذب بيماران دارند و کرواسي نيز از اين کشورها است.

سيمري با بيان اينکه که اين امر موجب توسعه گردشگري سلامت در کشور کرواسي و ساير کشورهاي اروپاي شرقي شد، بيان داشت: اين در حالي است که ساير کشورهاي اروپايي همچون انگلستان جز کشورهاي فرستنده گردشگر محسوب مي‌شوند.

مديرعامل دفتر جهانگردي سلامت‌سير آسيا اظهار اميدواري کرد تبليغ خدمات اين دفتر در کشور کرواسي منجر به گسترش بازارهاي هدف گردشگري سلامت ايران در کشورهاي اروپايي با توجه به رقابتي بودن نرخ‌هاي درماني در ايران شود.

/115
انتهای پیام/

کد خبر 1388112151